Skip to main content

Կանխարգելում - Ստամոքսի քաղցկեղ

Ստամոքսի քաղցկեղի ռիսկը նվազեցնելու համար կարող եք փորձել հետևյալ միջոցները:

  • Կերեք շատ մրգեր և բանջարեղեն. փորձեք ամեն օր ձեր սննդակարգում ներառել մրգեր և բանջարեղեն: Ընտրեք մի շարք գունավոր մրգեր և բանջարեղեն: Սա նաև կնպաստի, որ պահպանեք ձեր առողջ քաշը:
  • Կրճատեք ձեր կերած աղի և ապխտած մթերքների քանակը. պաշտպանեք ձեր ստամոքսը՝ սահմանափակելով այս մթերքները:
  • Դադարեցրեք ծխելը. եթե ​​ծխում եք, թողեք այն: Եթե ​​չեք ծխում, մի՛ սկսեք։ Ծխելը մեծացնում է ստամոքսի քաղցկեղի և քաղցկեղի բազմաթիվ այլ տեսակների ռիսկը: Ծխելը թողնելը կարող է շատ դժվար լինել, ուստի օգնություն խնդրեք ձեր բժշկից:
  • Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե ձեր ընտանիքում կա ստամոքսի քաղցկեղի պատմություն. ստամոքսի քաղցկեղի հաստատված ընտանեկան պատմություն ունեցող մարդիկ կարող են ստամոքսի քաղցկեղի սքրինինգ անցնել: Սքրինինգային թեստերը կարող են հայտնաբերել ստամոքսի քաղցկեղը նախքան այն կառաջացնի ախտանիշներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024