Skip to main content

Սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիա - Վիրահատություններ

Այս հոդվածում ձեզ կներկայացվի թիրեոտոքսիկոզի դեպքում սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիայի վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն:

Եթե ունեք հարցեր, զրուցեք այդ մասին ձեր բժշկի կամ համապատասխան մասնագետների, մասնավորապես՝ էնդոկրին վիրաբույժի հետ:

Ի՞նչ է վահանաձև գեղձը

Վահանաձև գեղձը պարանոցի առջևի մասում՝ անմիջապես ադամախնձորից ներքև տեղադրված թիթեռանման օրգան է, որն արտադրում է օրգանիզմի նյութափոխանակությունը կարգավորող թիրոքսին (Т4) հորոմոն:

Ձեր վահանաձև գեղձը կարող է դառնալ գերակտիվ և արտադրել նորմայից ավելի մեծ քանակով հորմոններ: Սա կոչվում է թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոզ) և կարող է բերել մի շարք անհանգստացնող ախտանիշների, այդ թվում՝ քաշի կորուստ, դող (տրեմոր), գերքրտնոտություն, տաք միջավայրին հարմարվելու անկարողություն, քնի և աչքերի հետ կապված խնդիրներ:

Որո՞նք են վիրահատության օգուտները

Վահանաձև գեղձի կողմից արտադրվող (թիրեոիդ) հորմոնների քանակը պետք է կրճատվի մինչև նորմալ կամ նորմալից ցածր մակարդակի, որի շնորհիվ դուք այլևս չեք ունենում վերոնշյալ գանգատները:

Կա՞ արդյոք սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիային որևէ այլընտրանք

Որոշ դեղեր, օրինակ՝ Կարբիմազոլը կամ Պրոպիլթիոուրացիլը կարող են օգտագործվել վահանաձև գեղձի ակտիվությունը վերահսկելու համար և հաճախ նշանակվում են հիվանդության վաղ փուլերում: Սակայն, այս դեղերն ունեն կողմնակի ազդեցություններ և որոշ անձինք չեն կարող ընդունել դրանք:

Որոշ մարդկանց ցուցված է նաև ռադիոակտիվ յոդը:

Ինչպե՞ս է կատարվում վիրահատությունը

Վիրահատությունն անցկացվում է ընդհանուր անզգայացման ներքո և սովորաբար տևում է 90 րոպեից մինչև 2 ժամ:

Վիրաբույժը ձեր պարանոցի առաջային մակերեսին վերջինիս ծալքերին զուգահեռ կատարում է լայնակի կտրվածք և առանձնացնելով մկանախրձերը՝ հասնում ու հեռացնում է ձեր վահանաձև գեղձի մեծ մասը:

Սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիա
Սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիա

Ինչպիսի՞ բարդություններ կարող են առաջանալ

Որոշ բարդություններ կարող են ստանալ ծանր ընթացք և անգամ հանգեցնել մահվան:

Որևէ վիրահատության ընդհանուր բարդությունները

 • ցավ
 • վիրահատական շրջանի (վերքային) վարակ
 • մաշկի կոպիտ սպիացում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ձեր ոտքերում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ձեր թոքերում:

Այս վիրահատության առանձնահատուկ բարդությունները

 • արյունահոսություն
 • ձեր ձայնի փոփոխություններ
 • շնչառության դժվարություններ
 • արյան կալցիումի մակարդակի անկում
 • ձեր արյան մեջ թիրեոիդ հորմոնների մակարդակը կարող է նվազել
 • ձեր արյան մեջ թիրեոիդ հորմոնների մակարդակը կարող է աճել:

Ինչքա՞ն շուտ ես կվերականգնվեմ

Դուք ի վիճակի կլինեք տուն վերադառնալ վիրահատությունից 1-2 օր հետո:

Դուք կարող եք վերադառնալ ձեր սովորական աշխատանքին, երբ բժիշկը համոզվի, որ դրա համար բավարար լավ եք զգում՝ սովորաբար 2 շաբաթ անց՝ կախված վիրահատության ծավալից և ձեր աշխատանքի բնույթից:

Կանոնավոր վարժանքները կարող են օգնել, որ հնարավորինս շուտ վերադառնաք ձեր սովորական գործերին: Մինչև վարժանքներ սկսելը, խորհուրդ հարցրեք ձեր բժշկից:

Վիրահատված անձանց մեծ մասը լիարժեք վերականգնվում և անցնում է առօրյա կյանքին:

Բուժանձնակազմը սովորաբար կրկնակի այցի է հրավիրում մինչև 4 շաբաթվա ընթացքում, որից հետո վիրաբույժը կներկայացնի հետազոտության արդյունքները և, եթե անհրաժեշտ է, հետագա բուժման վերաբերյալ ցուցումներ կտա:

Ամփոփում

Թիրեոտոքսիկոզը հիվանդություն է, որը պատճառվում է վահանաձև գեղձի գերակտիվությամբ: Սուբտոտալ թիրեոիդէկտոմիան վահանաձև գեղձի մեծ մասի վիրահատական հեռացումն է՝ թիրեոտոքսիկոզի բուժման մի շարք մեթոդներից մեկը:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վահանաձև գեղձի հիվանդությունների էջը, որպեսզի ծանոթանաք այս օրգանի հետ կապված առողջական խնդիրների մասին:

Վիրահատական միջամտությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վիրահատական միջամտությունների համապատասխան էջերը, որ լրացուցիչ ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ ստանաք վիրահատությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 31-01-2021
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024