Skip to main content

Գրիպի վիրուսները, այդ թվում՝ H1N1–ը վարակում է ձեր քթի, ըմպանի և թոքերի լորձաթաղանթի բջիջները:

Վիրուսը թափանցում է ձեր օրգանիզմ, երբ դուք ներշնչում եք վարակված մանրագույն կաթիլները (օդակաթիլային ճանապարհ) կամ վարակված մակերեսներից կենդանի վիրուսները տեղափոխում եք ձեր աչքերը, քիթը կամ բերանը:

Դուք չեք կարող խոզի գրիպով վարակվել խոզի միս ուտելով:

Ռիսկի գործոններ

Եթե ապրում եք կամ ճանապարհորդում եք այնպիսի տարածաշրջան, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ վարակված են H1N1 վիրուսով, դուք ևս կարող եք վարակվել այդ վիրուսով:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-11-2019
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024