Skip to main content

Նկարագիր - Թրոմբոցիտոզ

Արյան թիթեղիկները կամ թրոմբոցիտները արյան մասեր են, որոնք օգնում են արյան մակարդուկի (թրոմբի) ձևավորմանը:

Արյան թիթեղիկները կամ թրոմբոցիտներն արյան բջիջներ են, որոնք ակտիվորեն մասնակցում են մակարդման գործընթացներին՝ սկսած սկզբնական փուլերից: Դրանք դադարեցնում են արյունահոսությունը՝ անմիջականորեն մասնակցելով արյունատար անոթի վնասվածքի տեղում մակարդուկի ձևավորմանը (թրոմբ):

Թրոմբոցիտոզը խանգարում է, որի դեպքում ձեր օրգանիզմը չափազանց շատ արյան թիթեղիկներ է արտադրում:

Այն կոչվում է ռեակտիվ կամ երկրորդային թրոմբոցիտոզ, երբ պատճառը որևէ այլ հիվանդությունը կամ առողջական վիճակն է, օրինակ՝ վարակը:

Ավելի հազվադեպ, երբ արյան թիթեղիկների բարձր մակարդակը որպես պատճառ չունի հիմքում ընկած ակնհայտ հիվանդություն, խանգարումը կոչվում է առաջնային կամ էսենցիալ թրոմբոցիտեմիա: Սա արյան և ոսկրածուծի հիվանդություն է:

Արյան թիթեղիկների բարձր մակարդակը կարող է հայտնաբերվել սովորական արյան թեստով, որը հայտնի է որպես արյան ընդհանու քննություն (CBC): Կարևոր է որոշել՝ դա ռեակտիվ թրոմբոցիտոզ է, թե էսենցիալ թրոմբոցիտեմիա՝ բուժման լավագույն տարբերակներն ընտրելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024