Թրոմբոցիտոզ (արյան թիթեղիկների քանակի բարձրացում)
Թրոմբոցիտոզ (արյան թիթեղիկների քանակի բարձրացում)

​​Թրոմբոցիտոզը կամ թրոմբոցիտեմիան ախտաբանական վիճակ է, որի ժամանակ ունեք արյան թիթեղիկների (թրոմբոցիտների) նորմայից բարձր քանակ:​

Նեյտրոպենիա
Նեյտրոպենիա