Թրոմբոցիտոպենիա (արյան թիթեղիկների քանակի նվազեցում)
Թրոմբոցիտոպենիա (արյան թիթեղիկների քանակի նվազեցում)

​Թրոմբոցիտոպենիան ախտաբանական վիճակ է, որի ժամանակ ունեք արյան թիթեղիկների (թրոմբոցիտների) նորմայից ցածր քանակ:

Թալասեմիա
Թալասեմիա