Skip to main content

Ախտորոշում - Հանգուցավոր խպիպ

Պարանոցում ուռուցքային գոյացություն կամ հանգույց հայտնաբերելիս բժշկի առաջնային նպատակներից մեկը քաղցկեղի հնարավորությունը ժխտելն է:

Սակայն բժիշկը նաև կցանկանա ստուգել, թե արդյոք վահանաձև գեղձը նորմալ է գործում: Այս նպատակների համար բժիշկը կարող է առաջարկել տարբեր հետազոտություններ:

  • Զննում. բժիշկը վահանաձև գեղձը շոշափելիս թուքը կուլ տալ, քանի որ կլման ակտի ժամանակ հանգույցը սովորաբար շարժվում է վերև և ներքև: Բժիշկը նաև ուշադրություն կդարձնի թիրեոտոքսիկոզի (հիպերթիրեոզ) ախտանիշներին, ինչպիսիք են՝ դող, ռեֆլեքսների ակտիվացում, արագացած կամ անկանոն սրտազարկ: Բժիշկը նաև կստուգի հիպոթիրեոզի ախտանիշները, ինչպիսիք են՝ դանդաղած սրտազարկ, չոր մաշկ և դեմքի այտուցվածություն:
  • Վահանաձև գեղձի գործունեության թեստեր. արյան մեջ թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) և վահանաձև գեղձի կողմից արտադրվող հորմոնների մակարդակների ստուգումը կարող է օգնել թիրեոտոքսիկոզի կամ հիպոթիրեոզի հայտնաբերմանը:
  • Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). գերձայնային հետազոտությունն օգտագործում է բարձր հաճախականության ձայնային ալիքներ, որոնց շնորհիվ ստացվում են վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ պատկերներ: Վահանաձև գեղձի գերձայնային հետազոտությունը տրամադրում է հանգույցների ձևի և կառուցվածքի վերաբերյալ լավագույն տեղեկությունը: Բժիշկները կարող են սոնոգրաֆիայի օգնությամբ կիստաները տարբերակել պինդ հանգույցներից կամ ստուգել բազամահանգույց խպիպի առկայությունը: Գերձայնային հետազոտությունը նաև հնարավորություն է տալիս ուղղորդել վահանաձև գեղձի բարակ ասեղով ասպիրացիոն բիոպսիան:
  • Բարակ ասեղով ասպիրացիոն բիոպսիա. հաճախ հանգույցները ենթարկվում են բիոպսիայի, որ ժխտվի քաղցկեղի առկայությունը: Այս միջամտության ընթացքում բժիշկը գերձայնային հսկողության և ուղղորդման ներքո խիստ բարակ ասեղը ներմուծում է հանգույցի մեջ և ներծծում բջիջների կենսանմուշ: Միջամտությունը տևում է մինչև 20 րոպե և ընդհանուր առմամբ քիչ ռիսկային է: Հանգույցից վերցված նմուշն ուղարկվում է լաբորատոր հետազոտության:
  • Վահանաձև գեղձի սքանավորում (սցինտիգրաֆիա). որոշ իրավիճակներում հանգույցները գնահատելիս բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ վահանաձև գեղձի սքանավորում, երբ ռադիոակտիվ յոդի իզոտոպի ներերակային ներմուծումից հետո հատուկ սարքով ստացվում է գեղձի սցինտիգրաֆիկ պատկերը: Այս պատկերներում հորմոններ արտադրող հանգույցները (կոչվում են տաք հանգույցներ) դառնում են տեսանելի, քանի որ ավելի շատ են կլանում ռադիոակտիվ յոդ: Տաք հանգույցները գրեթե միշտ ոչ քաղցկեղային են: Հակառակ սրան, որոշ դեպքերում հանգույցները կլանում են ավելի քիչ իզոտոպ (կոչվում են սառը հանգույցներ) և քաղցկեղային են: Այնուամենայնիվ վահանաձև գեղձի սցինտիգրաֆիան չի կարող միմյանցից տարբերակել քաղցկեղային և ոչ քաղցկեղային բնույթի սառը հանգույցները:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024