Skip to main content

Պատճառներ - Տոնզիլիտ

Նշագեղձերը բերանով մուտք գործած բակտերիաների և վիրուսների դեմ իմունային համակարգի պաշտպանության առաջին գիծն են:

Այս գործառույթը կարող է նշագեղձերը հատկապես խոցելի դարձնել վարակի և բորբոքման նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, նշագեղձերի իմունային գործառույթը նվազում է սեռահասունացումից հետո, որը կարող է պատճառ հանդիսանալ չափահասների մոտ տոնզիլիտի հազվադեպ դեպքերի համար:

Ռիսկի գործոններ

Տոնզիլիտի ռիսկի գործոնները ներառում են հետևյալը:

  • Փոքր տարիք. տոնզիլիտն առավել հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ, իսկ բակտերիայից առաջացած տոնզիլիտը առավել հաճախ հանդիպում է 5-ից 15 տարեկան երեխաների մոտ:
  • Մանրէների հաճախակի ազդեցություն (վարակում). դպրոցական տարիքի երեխաները սերտ շփման մեջ են իրենց հասակակիցների հետ և հաճախ ենթարկվում են վիրուսների կամ բակտերիաների ազդեցությանը, որոնք կարող են առաջացնել տոնզիլիտ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-07-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024