Տոնզիլիտ․ ախտորոշում

Տոնզիլիտ․ ախտորոշում

Տոնզիլիտի ախտորոշումը սկսվում է զննումից:

Բժշկի զննումը ներառում է հետևյալը՝

  • լուսավորող գործիքների օգնությամբ երեխայի ըմպանի զննում, հավանաբար՝ նաև ականջի և քթի խոռոչների զննում, որոնք նույնպես կարող են լինել վարակի աղբյուրներ
  • քութեշին բնորոշ ցանի ստուգում, որը կապված է որոշ տեսակի ստրեպտոկոկային ըմպանաբորբի հետ (ստրեպ-ֆարինգիտ)
  • երեխայի պարանոցի շոշափում, որ ստուգվի այտուցված գեղձերի (ավշային հանգույցների) առկայությունը
  • ստետոսկոպով թոքային շնչառության ստուգում
  • որովայնի շոշափում և փայծաղի մեծացման (սպլենոմեգալիա) հայտնաբերում (մոնոնուկլեոզի ստուգում, որը նույնպես կարող է բորբոքել նշագեղձերը):

Ըմպանի քսուք

Այս պարզ թեստի օգնությամբ ստուգվում է ըմպանի պատից վերցված քսուքում ստրեպտոկոկային բակտերիաների առկայությունը:

Ներկայում կան սքրինինգային ստրեպ-թեստեր, որոնք մի քանի րոպեի ընթացքում տալիս են հետազոտության պատասխանը: Ավելի հուսալի թեստերի արդյունքները հասանելի են լինում մի քանի ժամից մինչև մի քանի օրվա ընթացքում:

Եթե արագ թեստը տալիս է դրական պատասխան, գրեթե վստահաբար կարելի է ասել, որ երեխայի մոտ առկա է բակտերիալ վարակ, իսկ բացասական պատասխանն ավելի հավանական է դարձնում վիրուսային վարակի առկայությունը: Ըստ անհրաժեշտության բժիշկը կարող է նշանակել ըմպանի քսուքի ավելի ճշգրիտ մանրէաբանական հետազոտություն (ցանքս):

Արյան ընդհանուր հետազոտություն

Բժիշկը նաև կարող է առաջարկել արյան ընդհանուր հետազոտություն (ԱԸՀ), որի պատասխանը ներկայացնում արյան բջիջների տարբեր տեսակների քանակը: Կախված նրանից, թե արյան բջիջների որ տեսակները և ինչ չափով են շատացել կամ պակասել, բժիշկը կարող կասկածել վարակի բակտերիալ կամ վիրուսային բնույթի մասին: Այնուամենայնիվ, ԱԸՀ-ը ոչ միշտ է անհրաժեշտ ստրեպտոկոկային ֆարինգիտն ախտորոշելիս, սակայն, եթե ստրեպ-թեստը բացասական է, արյան թեստը կարող է օգնել տոնզիլիտի պատճառի որոշմանը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 04-07-2021