Տոնզիլիտ․ կանխարգելում

Տոնզիլիտ․ կանխարգելում

Այն մանրէները, որոնք առաջացնում են վիրուսային կամ բակտերիալ տոնզիլիտ, վարակիչ են:

Ուստի, տոնզիլիտի լավագույն կանխարգելումը հիգիենայի կանոններին հետևելն է: Սովորեցրեք երեխային, որ՝

  • հաճախակի և լիարժեք լվանա ձեռքերը, հատկապես զուգարանից օգտվելուց հետո և ուտելուց առաջ
  • խուսափի այլ մարդկանց հետ սննդի, խմելու բաժակների, ջրի շշերի կամ սպասքի պարագաների համատեղ օգտագործումից
  • տոնզիլիտ ախտորոշվելուց հետո օգտվի նոր ատամի խոզանակը:

Բակտերիալ կամ վիրուսային վարակների տարածումը կանխարգելելու համար՝

  • վատառողջ երեխային թողեք տանը և թույլ մի տվեք, որ գնա դպրոց կամ բակ
  • հարցրեք բժշկին, թե երբ կարող է երեխան սկսել դպրոց հաճախելը
  • սովորեցրեք երեխային, որ հազա կամ փռշտա ծալած արմունկին
  • սովորեցրեք երեխային, որ հազալուց կամ փռշտալուց հետո լվա ձեռքերը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 04-07-2021