Skip to main content

Կանխարգելում - Տոնզիլիտ

Այն մանրէները, որոնք առաջացնում են վիրուսային կամ բակտերիալ տոնզիլիտ, վարակիչ են:

Ուստի, լավագույն կանխարգելումը լավ հիգիենայի պահպանումն է: Սովորեցրեք ձեր երեխային, որ՝

  • հաճախակի և մանրակրկիտ լվանա ձեռքերը, հատկապես զուգարանից օգտվելուց հետո և ուտելուց առաջ
  • խուսափի այլ մարդկանց հետ սննդի, խմելու բաժակների, ջրի շշերի կամ սպասքի համատեղ օգտագործումից
  • փոխի ատամի խոզանակը տոնզիլիտ ախտորոշվելուց հետո:

Բակտերիալ կամ վիրուսային վարակների տարածումը կանխարգելելու համար՝

  • հիվանդ երեխային թողեք տանը
  • հարցրեք ձեր բժշկին, թե երբ կարող է երեխան սկսել դպրոց հաճախել, երբ ամեն ինչ կարգին է
  • սովորեցրեք ձեր երեխային, որ հազա կամ փռշտա անձեռոցիկի մեջ կամ, անհրաժեշտության դեպքում, իր ծալած արմունկի մեջ
  • սովորեցրեք ձեր երեխային, որ հազալուց կամ փռշտալուց հետո լվանա ձեռքերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 04-07-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024