Skip to main content

Տոտալ թիրեոիդէկտոմիա - Վիրահատություններ

Այս հոդվածում ձեզ կներկայացվի թիրեոտոքսիկոզի կամ վահանաձև գեղձի քաղցկեղի դեպքում տոտալ թիրեոիդէկտոմիայի վերաբերյալ օգտակար տեղեկատվություն:

Եթե ունեք հարցեր, զրուցեք ձեր բժշկի կամ համապատասխան մասնագետների, մասնավորապես՝ էնդոկրին վիրաբույժի հետ:

Ի՞նչ է վահանաձև գեղձը

Վահանաձև գեղձը պարանոցի առջևում՝ անմիջապես ադամախնձորից ներքև տեղադրված թիթեռանման օրգան է, որն արտադրում է օրգանիզմի նյութափոխանակությունը կարգավորող թիրոքսին հորոմոն (Т4):

Վահանաձև գեղձը կարող է դառնալ գերակտիվ և արտադրել չափից դուրս շատ հորմոն: Սա կոչվում է թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոզ) և կարող է հանգեցնել մի շարք անհանգստացնող ախտանիշների, ինչպիսիք են քաշի կորուստը, դողը (տրեմոր), գերքրտնոտությունը, տաք միջավայրին հարմարվելու անկարողությունը, քնի և աչքերի հետ կապված խնդիրները: Այլ դեպքերում գեղձում կարող է զարգանալ քաղցկեղ:

Որո՞նք են վիրահատության օգուտները

Եթե վիրահատության ցուցումը թիրեոտոքսիկոզն է, վիրահատությունից հետոձեր օրգանիզմը դադարում է վահանձև գեղձի (թիրեոիդ) հորմոն արտադրել: Արդյունքում, դուք այլևս չեք ունենում գերակտիվացած վահանաձև գեղձին բնորոշ գանգատներ, ախտանիշներ և թիրեոտոքսիկոզի բարդություններ: Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի դեպքում տոտալ թիրեոիդէկտոմին բուժման գլխավոր տարբերակն է:

Կա՞ արդյոք տոտալ թիրեոիդէկտոմիային որևէ այլընտրանք

Թիրեոտոքսիկոզի ժամանակ որոշ դեղամիջոցներ, օրինակ՝ Կարբիմազոլը կամ Պրոպիլթիոուրացիլը կարող են նշանակվել վահանաձև գեղձի ակտիվությունն ընկճելու համար: Որոշ մարդկանց նաև ցուցված է ռադիոակտիվ յոդը:

Հնարավոր է նաև հեռացնել միայն վահանաձև գեղձի մի մասը (կոչվում է մասնակի թիրեոիդէկտոմիա), որի դեպքում օրգանի մնացած մասը շարունակում է արտադրել հորմոններ, և սա թույլ է տալիս չօգտագործել փոխարինող արհեստական հորմոններ կամ զգալիորեն կրճատել դրանց դեղաչափերը: Այնուամենայնիվ, ապագայում գեղձի մնացած մասը կարող է գերակտիվանալ կամ չարտադրել բավարար քանակով հորմոններ, և ի վերջո մշտական հորմոնային բուժման կարիք զգաք:

Ինչպե՞ս է կատարվում վիրահատությունը

Վիրահատությունն անցկացվում է ընդհանուր անզգայացման ներքո և սովորաբար տևում է 90 րոպեից մինչև 2 ժամ:

Վիրաբույժը պարանոցի առաջային մակերեսին վերջինիս ծալքերին զուգահեռ կատարում է կտրվածք և մկանախրձերն առանձնացնելով հասնում ու ամբողջապես հեռացնում վահանաձև գեղձը:

Տոտալ թիրեոիդէկտոմիա
Տոտալ թիրեոիդէկտոմիա

Ինչպիսի՞ բարդություններ կարող են առաջանալ

Որոշ բարդություններ կարող են ստանալ ծանր ընթացք և անգամ բերել մահվան:

Որևէ վիրահատության ընդհանուր բարդությունները

 • ցավ
 • վիրահատական շրջանի (վերքային) վարակ
 • մաշկի կոպիտ սպիացում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) ոտքերում
 • արյան մակարդուկներ (թրոմբոզ) թոքերում:

Տվյալ վիրահատության առանձնահատուկ բարդությունները

 • արյունահոսություն
 • ձայնի փոփոխություններ
 • շնչառության դժվարացում
 • արյան մեջ թիրեոիդ հորմոնների մակարդակի կտրուկ անկում
 • արյան կալցիումի մակարդակի անկում
 • արյան մեջ թիրեոիդ հորմոնների մակարդակի հնարավոր աճ:

Ինչքա՞ն շուտ կվերականգնվեմ

Դուք ի վիճակի կլինեք տուն վերադառնալ վիրահատության հաջորդ կամ 2-րդ օրը:

Դուք կարող եք վերադառնալ ձեր սովորական աշխատանքին, երբ բժիշկը համոզվի, որ բավարար լավ եք զգում՝ սովորաբար 2 շաբաթ անց՝ կախված վիրահատության ծավալից և աշխատանքի բնույթից:

Կանոնավոր վարժանքները կարող են օգնել, որ հնարավորինս շուտ վերադառնաք սովորական գործերին: Մինչև վարժանքներ սկսելը, խորհուրդ հարցրեք ձեր բժշկից:

Վիրահատված անձանց մեծ մասը լիարժեք վերականգնվում և անցնում է առօրյա կյանքին:

Բժիշկը սովորաբար կրկնակի այցի է հրավիրում մինչև 4 շաբաթվա ընթացքում, որից հետո ներկայացնում է հետազոտության արդյունքները և, եթե անհրաժեշտ է, հետագա բուժման վերաբերյալ խորհուրդներ տալիս:

Ամփոփում

Թիրեոտոքսիկոզը հիվանդություն է, որի պատճառը վահանաձև գեղձի գերակտիվությունն է: Տոտալ թիրեոիդէկտոմիան վահանաձև գեղձի ամբողջական վիրահատական հեռացումն է և համարվում է թիրեոտոքսիկոզի կամ վահանաձև գեղձի քաղցկեղի բուժման տարբերակներից մեկը:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վահանաձև գեղձի հիվանդությունների էջը, որ ծանոթանաք այս օրգանի հետ կապված առողջական խնդիրների մասին:

Վիրահատական միջամտությունների մասին

Այցելե՛ք Մեդեքսի վիրահատական միջամտությունների համապատասխան էջերը, որ լրացուցիչ ընդհանուր բնույթի տեղեկություններ ստանաք վիրահատությունների վերաբերյալ, այդ թվում՝

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 31-01-2021
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024