Անմիզապահություն․ կանխարգելում

Անմիզապահություն․ կանխարգելում

Անմիզապահությունը ոչ միշտ է կանխարգելելի:

Այնուամենայնիվ, անմիզապահության ռիսկի կրճատմանը կարող են օգնել հետևյալ քայլերը`

Հոդվածը վերանայվել է՝ 09-07-2021