Skip to main content

Ախտորոշում - Վարիկոցելե

Ձեր բժիշկը կարող է վարիկոցելե ախտորոշել փոշտի (ամորձապարկի) տեսողական զննման և շոշափման միջոցով:

Դուք, ամենայն հավանականությամբ, կհետազոտվեք պառկած և կանգնած վիճակում:

Երբ դուք կանգնած եք, ձեր բժիշկը կարող է խնդրել ձեզ խորը շունչ քաշել, պահել այն և ձգվել, ինչպես կղազատման ժամանակ: Այս մեթոդը (Վալսալվայի մանևր) կարող է հեշտացնել վարիկոցելեի արտաքին քննությունը:

Պատկերային հետազոտություն

Ձեր բժիշկը կարող է ցանկանալ, որ դուք անցնեք գերձայնային հետազոտություն: Գերձայնն օգտագործում է բարձր հաճախականության ձայնային ալիքներ՝ ձեր ներքին կառուցվածքների պատկերներ ստեղծելու համար: Այս պատկերները կարող են օգտագործվել՝

  • վարիկոցելեի ախտորոշման հաստատմանը կամ բնութագրմանը
  • որպես ձեր գանգատների կամ ախտանիշների հնարավոր պատճառ մեկ այլ վիճակի բացառմանը
  • Հայտնաբերել ախտահարման կամ արյան հոսքը խոչընդոտող մեկ այլ գործոնի հայտնաբերմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024