Skip to main content

Ախտորոշում - Դաստակի ցավ

Դաստակի ցավի պատճառի հայտնաբերման համար բժիշկը լսում է ձեր գանգատները, հստակեցնում դրանց առաջացման հանգամանքները, զննում ձեր դաստակը և, անհրաժեշտության դեպքում, առաջարկում որոշ հետազոտություններ:

Ֆիզիկական քննություն (բուժզննում)

Ձեր դաստակը զննելիս բժիշկը՝

  • ստուգում է ձեր դաստակի ցավոտությունը, այտուցվածությունը կամ ձևափոխությունը (դեֆորմացիա)
  • խնդրում է շարժել ձեր դաստակը և մատները՝ գնահատելու շարժումների սահմանափակման չափը
  • գնահատում է մատները բռունցքելու և նախաբազկի ուժը:

Պատկերային հետազոտություններ

  • Ռենտգեն. դաստակի ցավերի ժամանակ ռենտգենը ամենահաճախ նշանակվող գործիքային հետազոտությունն է: Այս դեպքերում օգտագործվում է ռենտգենյան ճառագայթման ցածր մակարդակ, որ հայտնաբերվեն ոսկրային կոտրվածքներ կամ օստեոարթրիտին բնորոշ նշաններ:
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). ԿՏ-ն տրամադրում է դաստակի ոսկրերի ավելի մանրակրկիտ պատկերներ և կարող է հայտնաբերել այնպիսի ճաքեր, կոտրվածքներ կամ այլ շեեղումներ, որոնք սովորական ռենտգենով տեսանելի չեն:
  • Մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ի տարբերություն նախորդ երկուսի, ՄՌՏ-ն օգտագործում է մագնիսական դաշտեր, որոնց միջոցով ստացվում են դաստակի ոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների մանրակրկիտ պատկերներ: Հետազոտության ժամանակ դուք ոչ թե պետք է ամբողջ մարմնով գտնվեք ՄՌՏ սքաների մեջ, այլ ձեր հետազոտվող ձեռքը մտցնեք ավելի փոքր սարքի մեջ:
  • Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). սա անցավ և ոչ ինվազիվ հետազոտություն է, որն օգտագործում է անվնաս գերձայնային ալիքներ՝ ստանալու ձեր կապանների, ջլերի և առկա կիստաների սոնոգրաֆիկ պատկերները:

Արթրոսկոպիա

Եթե պատկերման հետազոտություններով ստացված տվյալները լիարժեք չեն, բժիշկը կարող է առաջարկել արթրոսկոպիա, որի ժամանակ մատիտի հաստության գործիքը (արթրոսկոպ) մաշկային փոքր կտրվածքով ներմուծվում է ձեր դաստակի մեջ: Այս գործիքը ներսի ծայրում ունի լույս և փոքր տեսախցիկ, որի միջոցով ներքին տեսապատկերներն արտացոլվում են մոնիտորի վրա:

Արթրոսկոպիան համարվում է ձգձգվող կամ երկարատև դաստակի ցավի հետազոտման ոսկե ստանդարտ: Որոշ դեպքերում բժիշկը կարող է արթրոսկոպն օգտագործել նաև բուժական նպատակով, օրինակ՝ վնասված ջլերը կամ կապանները վերականգնելիս:

Նյարդի հետազոտություններ

Որոշ դեպքերում ձեր բժիշկը նաև կարող է նշանակել էլետրոմիոգրաֆիա (ԷՄԳ), եթե կասկածում է կարպալ թունելի համախտանիշ: ԷՄԳ-ն չափում ու գրանցում է ձեր մկաններում ընթացող էլեկտրական լիցքերի փոփոխությունները մկանի մեջ ներմուծված բարակ ասեղանման էլեկտրոդի միջոցով: ԷՄԳ-ն նաև թույլ է տալիս գնահատել նյարդային հաղորդականությունը, որը դանդաղում է կարպալ թունելի շրջանում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-03-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024