Skip to main content

Բուժում - Բերանի չորություն

Ձեր բուժումը կախված է բերանի չորության պատճառներից:

Ձեր բժիշկը կամ ատամնաբույժը կարող են անել հետևյալը:

  • Փոխել այն դեղամիջոցները, որոնք առաջացնում են բերանի չորություն. եթե ​​ձեր բժիշկը կարծում է, որ պատճառը դեղորայքն է, նա կարող է հարմարեցնել ձեր դեղաչափը կամ ձեզ նշանակել այլ դեղամիջոց, որը բերանի չորություն չի առաջացնում:
  • Առաջարկել բերանը խոնավացնող միջոցներ. դրանք կարող են ներառել բերանի ողողումներ, արհեստական ​​թուք կամ բերանն օծելու խոնավացնող միջոցներ: Բերանի չորության համար նախատեսված բերանի ողողման միջոցները, հատկապես՝ քսիլիտոլով, կարող են արդյունավետ լինել, քանի որ դրանք նաև ձեր ատամները պաշտպանում են քայքայումից:

Եթե ​​ունեք ուժեղ բերանի չորություն, ձեր բժիշկը կամ ատամնաբույժը կարող են անել հետևյալը:

  • Նշանակել դեղամիջոցներ, որոնք խթանում են թքարտադրությունը. ձեր բժիշկը կարող է նշանակել Պիլոկարպին (Սալագեն) կամ Ցեվիմելին (Էվոքսակ)՝ թքի արտադրությունը խթանելու համար:
  • Պաշտպանել ձեր ատամները. կարիեսը կանխելու համար ձեր ատամնաբույժը կարող է ձեզ հարմարեցնել ֆտորով բրիկետներ, որոնք դուք լցնում եք ֆտորով և գիշերը կրում ձեր ատամների վրա: Ձեր ատամնաբույժը կարող է նաև խորհուրդ տալ շաբաթը մեկ օգտագործել Քլորհեքսիդինով ողողման միջոց՝ կարիեսը վերահսկելու համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024