Փայծաղի մեծացում (սպլենոմեգալիա)
Փայծաղի մեծացում (սպլենոմեգալիա)

Սպլենոմեգալիան ձախ կողաղեղի տակ գտնվող անոթներով հարուստ ավշային օրգանի՝ փայծաղի մեծացումն է: