Skip to main content

Բարդություններ - Անաֆիլաքսիա

Անաֆիլակտիկ ռեակցիան կյանքին սպառնացող ծանր վիճակ է, որը կարող է բերել շնչառության կամ սրտի կանգի:

Անաֆիլաքսիայի սուր բարդությունները պայմանավորված են մի կողմից շնչառական անբավարարությամբ՝ պատճառված թոքերի օդատար ուղիների լուսանցքի կտրուկ նեղացմամբ, որը բերում է օդի հոսքի սուր խոչընդոտման և մյուս կողմից արյան ճնշման կտրուկ անկմամբ (հիպոտենզիա), որը կարող է բարդանալ հյուսվածքային արյան հոսքի և նյութափոխանակության խանգարամբ և շոկային վիճակով:

Անաֆիլաքսիան կարող է նպաստել հետևյալ հնարավոր բարդությունների առաջացմանը՝

  • ուղեղի սուր վնասում
  • սուր երիկամային անբավարարություն
  • կարդիոգեն շոկ, երբ սիրտը չի հասցնում զարկերակներ արտամղել բավարար ծավալի արյուն
  • առիթմիաներ, երբ սրտազարկը դառնում է խիստ արագացած (տախիկարդիա) կամ խիստ դանդաղած (բրադիկարդիա)
  • սրտամկանի ինֆարկտ
  • մահ:

Որոշ դեպքերում անաֆիլաքսիան նաև կարող է վատթարացնել առկա հիվանդությունների, հատկապես՝ շնչառական համակարգի հետ կապված առողջական խնդիրների ընթացքը: Օրինակ, եթե ունեք թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն (ԹՔՕՀ), անաֆիլաքսիայի պատճառով կարող է արագ զարգանալ թթվածնաքաղց (հիպօքսիա), որը բերի թոքերի անդառնալի վնասման:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 18-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 22-04-2024