Skip to main content

Ախտորոշում - Աֆթոզ ստոմատիտ

Աֆթոզ ստոմատիտն ախտորոշելու համար հետազոտություններ և լաբոատոր թեստեր պետք չեն:

Ձեր բժիշկը կամ ատամնաբույժը կարող են ախտորոշել դրանք տեսողական քննությամբ (բուժզննմամբ): Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում դուք կարող եք անցնել թեստեր՝ ստուգելու այլ առողջական խնդիրների առկայությունը, հատկապես, եթե ձեր խոցերը ծանր են և համառ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-05-2024