Արթրիտ. բարդություններ

Արթրիտ. բարդություններ

Ծանր հոդաբորբը, հատկապես, երբ ախտահարում է դաստակները կամ ձեռքերը, կարող է դժվարացնել առօրյա գործեր կատարելը:

Ծանրություն կրող հոդերի բորբոքումը կարող է խանգարել հարմարավետ քայլելուն կամ ուղիղ նստելուն: Որոշ դեպքերում հոդերը կարող են դառնալ ոլորված և ձևափոխված: Հարաճուն զարգացող և բուժումից դուրս մնացած արթրիտները կարող են բերել կայուն հաշմանդամության:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 01-06-2021