Skip to main content

Ախտանիշներ - Արթրիտ

Հոդաբորբի ամենատարածված գանգատներն ու ախտանիշները կապված են հոդերի հետ:

Կախված արթրիտի տեսակից, գանգատներն ու ախտանիշները կարող են ներառել՝

  • ցավ, որը կարող է ուժեղանալ շարժումների ժամանակ
  • կոշտություն
  • այտուցվածություն
  • կարմրություն և տեղային ջերմություն
  • շարժման ծավալի նվազում:

Արթրիտի որոշ տեսակների ժամանակ, հատկապես, եթե դրանք զարգացել են որպես այլ հիվանդության ախտանիշ, կարող են զարգանալ նաև արտահոդային ախտանիշներ, ինչպիսիք են՝

  • հոգնածություն
  • քաշի կորուստ
  • մաշկային խնդիրներ
  • ինքնազգացողության վատացում։

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Դիմեք ձեր բժշկին, եթե ունեք մեկ կամ մի քանի հոդերում ցավ, կարկամություն, այտուց կամ հոդերի հետ կապված այլ գանգատներ և ախտանիշներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 01-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024