Ասկարիդոզ

Ասկարիդոզը մակաբուծային (ճիճվային) հիվանդություն, որի հարուցիչներն են կլոր որդերը՝ ասկարիդները:

Այս որդերը մակաբույծներ են, որոնք ձեր օրգանիզմն օգտագործում են որպես կենսամիջավայր՝ թրթուրներից կամ ձվերից մինչև հասուն որդ զարգանալիս: Հասուն որդերը կարող են հասնել 30 սմ և ավելի մեծ երկարության:

Ի՞նչ է ասկարիդոզը

Ասկարիդոզը մարդկանց շրջանում ասկարիդ մակաբույծի (Ascaris lumbricoides) առաջացրած հիվանդություն է: Ասկարիդը պատկանում է կլոր որդերի ընտանիքին, հասուն որդն ունի իլիկաձև մարմին և բաժանասեռ է։ Էգ որդերը կարող են հասնել 40 սմ երկարության և ունենալ մինչև 6 մմ տրամագիծ: Արու որդերն սովորաբար ավելի փոքր են:

Ասկարիդոզն աշխարհում ամենատարածված ճիճվային վարակն է (այլ կերպ՝ «հելմինթոզ»), որը դեպքերի մեծ մասում որևէ նշանակալի գանգատ կամ նշան չի առաջացնում: Սակայն ծանր ընթացքով ասկարիդոզը կարող է ընթանալ լուրջ գանգատներով և բերել ծանր բարդությունների:

Ասկարդիոզն ավելի հաճախ հանդիպում է երեխաների մոտ և ավելի շատ հատուկ է արևադարձային և մերձարևադարձային տարածաշրջաններին, հատկապես այն վայրերին, որտեղ ախտահանման և հիգիենայի պայմաններն անբավարար են:

ասկարիդ

Ինչպե՞ս է տարածվում ասկարիդոզը

Ասկարիդոզն անմիջական կամ ուղղակի շփման միջոցով մարդուց մարդ չի կարող փոխանցվել: Դրա փոխարեն, վարակի աղբյուր հանդիսանում են հողը, ջուրը կամ այն առարկաները, որոնք աղտոտված են ասկարիդի ձվեր պարունակող կղանքով:

Տարբեր զարգացող երկրներում սանիտարական անբավարար ենթակառուցվածքների կամ մարդու կղանքը որպես պարարտանյութ օգտագործելու պատճառով այդ արտաթորանքները խառնվում են բակերի, այգիների և մշակովի հողի հետ: Երեխաները կարող են ասկարիդոզով հիվանդանալ, երբ իրենց վարակված ձեռքերը կամ մատները տանեն բերանը: Վարակված հողերում աճած և չլվացած մրգերն ու բանջարեղենները նույնպես կարող են տարածել ասկարիդի ձվերը: Վարակի այսպիս տարածումը կոչվում է «կղանք-բերանային» (ֆեկալ-օրալ):

Այսպիսով, վարակի հիմնական աղբյուր են հանդիսանում մարդու կղանքով աղտոտված հողը, բանջարեղենը, ջուրը:

Ասկարիդի կյանքի ցիկլերը

Մարդու օրգանիզմում ասկարիդը անցում է կյանքի 4 հիմնական ցիկլ:

 1. Բերանով ընդունում (ինվազիա). ասկարիդի մանրադիտակային չափի ձվիկները չեն կարող վարակիչ լինել՝ առանց հողի հետ առնվազն 2,5 շաբաթ շփվելու, որից հետո մարդիկ կարող են պատահականորեն այդ ձվիկները բերանի միջոցով ընդունել կեղտոտ ձեռքերի կամ չլվացած (չմշակված) մրգեր ու բանջարեղեններ ուտելիս:
 2. Միգրացիա (գաղթում). բարակ աղիներում ասկարիդի ձվիկներից դուրս են գալիս թրթուրներ, որոնք թափանցում են աղիքի պատի միջով դեպի արյան հուն, որից հետո շրջանառող արյան կամ ավշի միջոցով տեղափոխվում («գաղթում») ձեր թոքեր: Թոքերում մոտ մեկ շաբաթ հասունանալուց հետո թրթուրները դուրս են գալիս մանր բրոնխներ, որից հետո հազի հետևանքով ընկնում բերանի խոռոչ և կլման միջոցով երկրորդ անգամ հայտնվում մարսողական խողովակում:
 3. Հասունացում. կրկին հայտնվելով բարակ աղիներում, մակաբույծները հասունանում են՝ դառնալով արու կամ էգ որդեր:
 4. Բազմացում (վերարտադրողականություն). արու և էգ որդերը զուգավորվում են բարակ աղիներում: Էգ որդերը կարող են արտադրել օրական մինչև 200 հազար ձու, որոնք կղանքով հեռանում են ձեր օրգանիզմից: Բեղմնավորված ձվերն առնվազն 18 օր պետք է մնան հողի մեջ, որպեսզի դառնան վարակիչ:

Այս ամբողջ շղթան՝ վարակիչ ձվիկների կուլ տալուց մինչև բեղմնավորված ձվիկների հողի մեջ «պահեստավորումը» տևում է 2-3 ամիս: Ասկարիդի որդերը կարող են աղիներում ապրել մինչև 1-2 տարի:

Ասկարիդոզի ախտանիշները

Ասկարիդոզով վարակված մարդկանց մեծ մասը որևէ գանգատ չի նշում: Չափավորից մինչև ծանր ընթացքով ասկարիդոզի ժամանակ կարող են երևան գալ տարաբնույթ գանգատներ՝ կախված այն հանգամանքից, թե օրգանիզմի որ շրջանն է ախտահարված:

Թոքեր

Երբ ասկարիդի թրթրուրները աղիներից արյան կամ ավշի միջոցով հասնում են թոքեր և այնտեղ հասունանում, կարող են զարգանալ ասթմային կամ թոքաբորբին նմանվող նշաններ, այդ թվում՝

Աղիներ

Երբ երկրորդ անգամ բարակ աղիներում հայտնված ասկարիդի թրթուրները հասունանում են մինչև որդերի և վերջիններս մինչև սատկելը մնում են ձեր աղիներում, կարող են զարգանալ հետևյալ «աղիքային» նշանները՝

Աղիներում մեծ թվով որդեր կուտակվելիս կարող են զարգանալ լրացուցիչ գանգատներ, օրինակ՝

 • որովայնի շրջանի սուր ցավեր
 • ոչ սովորական հոգնածություն
 • մշտական փսխումներ
 • մարմնի կշռի անկում կամ թերսնուցում
 • փսխման զանգվածի կամ կղանքի մեջ որդի առկայություն:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ, եթե ունեք որովայնի շրջանի մշտական ցավեր, փորլուծություն կամ սրտխառնոց:

Ասկարիդոզի բարդությունները

Ասկարիդոզի թեթև դեպքերը սովորաբար որևէ բարդություն չեն տալիս: Ծանր վարակի դեպքում կարող են զարգանալ որոշ, այդ թվում՝ լերջ բարդություններ, օրինակ՝

 • աճի դանդաղում, երբ ախորժակի անկումը և աղիներից սննդանյութերի ներծծման խանգարումը երեխաների մոտ առաջացնում է թերսնուցում և աճի դանդաղում (ներծծման խանգարումը պայմանավորված է աղիքի թավիկների կորստով, էրոզիայով, աղիքի սեփական թաղանթի բորբոքումով և մարսողական ֆերմենտների կորստով)
 • աղիների մեխանիկական խցանում և թափածակում (պերֆորացիա), երբ բարակ աղիներում մեծաքանակ որդերը մասնակի կամ լրիվ խցանում են խողովակի լուսանցքը՝ բերելով սաստիկ որովայնային ցավերի և աղիների անանցանելիության այլ նշանների, ինչպես նաև աղիքի կամ որդանման ելուն պատի թափածակման՝ դառնալով ներքին արյունահոսության և այլ կյանքին սպառնացող բարդությունների պատճառ
 • ծորանների արգելափակում (բլոկադա), երբ որդերը խցանում են ձեր լյարդի կամ ենթաստամոքսային գեղձի արտատար ծորանները՝ առաջացնելով սուր ցավերով ուղեկցվող այդ օրգանների ախտահարում՝ սուր խոլեցիստիտ (լեղապարկի բորբոքում), սուր խոլանգիտ (լեղուղիների բորբոքում) կամ սուր պանկրեատիտ (ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում):

Ասկարիդոզի ախտորոշումը

Ծանր վարակման ժամանակ հնարավոր է, որ փսխման զանգվածում կամ կղանքում հայտնվեն ասկարիդի հասուն որդեր: Եզակի դեպքերում կենդանի որդերը կարող են մարսողական խողովակից դուրս գալ բնական անցքերով (բերան, քթանցք կամ հետանցք):

Կղանքի հետազոտություն

Հասուն էգ որդերը ձեր բարակ աղիներում արտադրում են հազարավոր ձվեր, որոնք կղանքի հետ հեռանում են օրգանիզմից և կարող են հայտնաբերվել են մանրադիտակի օգնությամբ՝ թարմ կղանքի նմուշում: Նույն մեթոդով կարող են երևալ նաև ասկարիդի թրթուրները:

Սակայն դրանք կղանքում հայտնվում են վարակվելուց միայն առնվազն 40 օր անց: Ահա թե ինչու բժիշկը կարող է նշանակել կղանքի կրկնակի հետազոտություններ։ Եթե դուք վարակվել եք միայն արու որդերով, ապա ձեր կղանքում ձվերն ընդհանրապես բացակայում են:

Արյան հետազոտություն

Արյան հետազոտությամբ կարող է հայտնաբերվել էոզինոֆիլիա (լեյկոցիտների տեսակներից մեկի՝ էոզինոֆիլների քանակի բարձրացում), որը ասկարիդոզի բնորոշ ախտանշան չէ և կարող է գրանցվել բազմաթիվ այլ, այդ թվում՝ տսրբեր մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ: Վերջին տարիներին սկսել է կիրառվել նաև ասկարիդի նկատմամբ հակամարմինների որոշման հետազոտությունը:

Պատկերման հետազոտություններ

 • Ռենտգեն պատկերումը կարող է հայտնաբերել աղիներում ասկարիդների մեծ կուտակումներ, իսկ որոշ դեպքերում կրծքավանդակի օրգանների պատկերմամբ՝ թոքերում առկա թրթուրները:
 • Գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա) կարող է հայտնաբերել ձեր ենթաստամոքսային գեղձի կամ լյարդային ծորաններում հայտնված որդերը:
 • Համակարգչային շերտագիրը (ԿՏ) և մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիան (ՄՌՏ) թույլ են տալիս ստանալ ձեր ներքին օրգանների մանրակրկիտ պատկերը, որը կարող է օգնել բժշկին՝ հաստատելու խցանված ծորաններում ասկարիդի որդերի առկայությունը:

Ասկարիդոզի բուժումը

Տիպիկ դեպքերում բուժում անցկացվում է, եթե ասկարիդային վարակն ուղեկցվում է գանգատներով: Որոշ դեպքերում հիվանդությունն ինքնուրույն լավանում է:

Ասկարիդոզի բուժման համար կիրառվող հակամակաբուծային դեղերից խորհուրդ են տրվում՝

 • Ալբենդազոլ (Ալբենզա)
 • Իվերմեկտին (Ստրոմեկտոլ)
 • Մեբենդազոլ:

Մեկից մինչև երեք օր խմելիս այս դեղերը ոչնչացնում են հասուն որդերը: Ընդունեք այս դեղերը միայն բժշկի նշանակմամբ (օրինակ, Ալբենդազոլը հակցուցված է հղիներին և 2 տարեկանից փոքր երեխաներին): Կողմնակի ազդեցություններից են թույլ որովայնային ցավերը կամ փորլուծությունը:

Ծանր վարակման կամ բարդությունների դեպքում (աղիների սուր մեխանիկական խցանում և այլն) ձեզ կարող են առաջարկել նաև վիրահատական բուժում:

Ասկարիդոզի կանխարգելումը

Ասկարիդոզից պաշտպանվելու լավագույն ուղին անձնական հիգիենայի պատշաճ պահպանումն է և ընդհանուր սանիտարահիգենիկ պայմանների հասանելիության բարելավումը:

Ահա անհատական մակարդակում ասկարիդոզի կանխարգելման որոշ պարզ քայլեր:

 • Ձեռքերի հաճախակի օճառով լվանալը կարող է պաշտպանել վարակումից:
 • Հում մրգերը կամ բանջարեղեններն օգտագործեք միայն լավ լվանալուց հետո:
 • Օգտագործեք միայն թարմ մաքուր ջուր, իսկ անհնարինության դեպքում՝ միայն շշալցված ջուր:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021