Ասկարիդոզ. ախտորոշում

Ասկարիդոզ. ախտորոշում

Ասկարդիոզն ախտորոշելիս բժիշկը լսում է ձեր գանգատները և նշանակում որոշ հետազոտություններ:

Ծանր վարակման ժամանակ հնարավոր է, որ հազալիս կամ փսխելիս հայտնաբերվեն հասուն որդեր: Եզակի դեպքերում կենդանի որդերը կարող են մարսողական խողովակից դուրս գալ բնական անցքերով (բերան, քթանցք կամ հետանցք): Նման դեպքերում պետք է որդը պահպանել և ցույց տալ բժշկին, որը կօգնի ախտորոշմանը:

Կղանքի թեստեր

Հասուն էգ որդերը բարակ աղիներում սկսում են արտադրել հազարավոր ձվիկներ, որոնք կղանքի հետ հեռանում են օրգանիզմից և կարող են հայտնաբերվել են մանրադիտակի օգնությամբ՝ թարմ կղանքի նմուշում: Նույն մեթոդով կարող են երևալ նաև ասկարիդի թրթուրները:

Սակայն ասկարիդի ձվիկները և թրթուրները կղանքում հայտնվում են վարակվելուց միայն առնվազն 40 օր անց: Ահա թե ինչու բժիշկը կարող է նշանակել կղանքի կրկնակի հետազոտություններ։ Եթե վարակվել եք միայն արու որդերով, ապա ձեր կղանքում ձվիկներն ընդհանրապես բացակայում են:

Արյան թեստեր

Արյան հետազոտությամբ կարող է հայտնաբերվել էոզինոֆիլիա (լեյկոցիտների տեսակներից մեկի՝ էոզինոֆիլների թվաքանակի բարձրացում), որը ասկարիդոզի բնորոշ ախտանշան չէ և կարող է գրանցվել բազմաթիվ այլ, այդ թվում՝ տարբեր մակաբուծային հիվանդությունների ժամանակ:

Պատկերման հետազոտություններ

  • Ռենտգեն. որովայնի օրգանների ռենտգեն պատկերումը կարող է հայտնաբերել աղիներում ասկարիդի որդերի մեծ կուտակումներ, իսկ որոշ դեպքերում կրծքավանդակի օրգանների պատկերմամբ՝ թոքերում առկա թրթուրները:
  • Գերձայնային հետազոտություն. սոնոգրաֆիան կարող է հայտնաբերել ենթաստամոքսային գեղձի կամ լյարդային ծորաններում հայտնված որդերը:
  • Համակարգչային շերտագիր (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). երկու հետազոտություններն էլ թույլ են տալիս ստանալ ներքին օրգանների մանրակրկիտ պատկերը, որը կարող է օգնել բժշկին՝ հաստատելու խցանված ծորաններում ասկարիդի որդերի առկայությունը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 08-11-2022