Skip to main content

Կանխարգելում - Շողացող առիթմիա

Առողջ ապրելակերպը կարող է նվազեցնել սրտային հիվանդության ռիսկը և կանխել նախասրտերի ֆիբրիլյացիան:

Ահա սրտի համար մի քանի հիմնական խորհուրդներ՝

  • դարձրեք ձեր սննդակարգը ավելի սննդարար
  • պարբերաբար ֆիզիկական վարժանքներ արեք և պահպանեք առողջ քաշը
  • մի՛ ծխեք
  • խուսափեք կամ սահմանափակեք ալկոհոլը և կոֆեինը
  • կառավարեք սթրեսը, քանի որ ուժեղ սթրեսը և զայրույթը կարող են սրտի ռիթմի հետ կապված խնդիրներ առաջացնել:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024