Skip to main content

Կանխարգելում - Անևրիզմա գլխուղեղում

Շատ դեպքերում գլխուղեղային անոթների անևրիզմները հնարավոր չէ կանխել:

Սակայն, կան որոշ քայլեր, որոնք օգնությամբ դուք կարող եք նվազեցնել ձեր ռիսկը: Օրինակներից է ծխելը թողնելը, եթե ծխող եք: Նաև աշխատեք ձեր բժշկի հետ՝ ձեր արյան ճնշումը իջեցնելու համար, եթե այն բարձր է: Մի՛ խմեք մեծ քանակությամբ ալկոհոլ և մի՛ օգտագործեք ապօրինի թմրամիջոցներ, ինչպիսին է կոկաինը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024