Skip to main content

Պատռված անևրիզմայի վերականգնումը պահանջում է վիրահատություն կամ ներանոթային (էնդովասկուլյար) բուժում:

Էնդովասկուլյար բուժումը նշանակում է, որ անևրիզման բուժվում է զարկերակի ներսից: Ձեզ նաև կարող է նշանակվել ախտանիշների թեթևացմանն ուղղված բուժում: Եթե ունեք չպատռված անևրիզմա, խոսեք ձեր բժշկի հետ հնարավոր բուժման տարբերակի մասին: Քննարկեք, թե արդյոք անևրիզմային չդիպչելու վտանգն ավելի մեծ է, քան անևրիզմայի բուժման ռիսկը:

Վիրահատական բուժում

Ուղեղային պատռված անևրիզմայի վերականգնման համար կա երկու ընդհանուր բուժման տարբերակ: Որոշ դեպքերում այս միջամտությունները կարող են քննարկվել չպատռված անևրիզմայի բուժման համար: Այնուամենայնիվ, չպատռված անևրիզմա ունեցող որոշ մարդկանց համար հայտնի ռիսկերը կարող են գերազանցել հնարավոր օգուտները:

Վիրահատական կլիպավորում (սեղմակ)

Վիրահատական կլիպավորումն անևրիզմայի մուտքը սեղմակով փակելու միջամտություն է: Նյարդավիրաբույժը հեռացնում է ձեր գանգի մի հատվածը՝ դեպի անևրիզմա մուտք ստեղծելու համար: Այնուհետեւ նյարդավիրաբույժը գտնում է այն արյունատար անոթը, որը սնուցում է անևրիզման: Նա անևրիզմայի վզիկի վրա տեղադրում է փոքրիկ մետաղական սեղմակ, որ դադարեցնի արյան հոսքը դեպի անևրիզմա:

Վիրահատական կլիպավորումը կարող է շատ արդյունավետ լինել: Սովորաբար, կլիպավորված անևրիզմաները չեն կրկնվում: Վիրահատական կլիպավորման ռիսկերը՝ ուղեղային արյունահոսություն կամ ուղեղի արյան հոսքի կորուստ, ցածր են:

Վիրահատական կլիպավորումից վերականգնումը սովորաբար տևում է մոտ 4-6 շաբաթ: Երբ վիրահատական կլիպավորումը կատարվում է չպատռված անևրիզմայի համար, բազմաթիվ մարդիկ կարող են հիվանդանոցից դուրս գրվել վիրահատությունից մեկ կամ երկու օր հետո: Նրանց համար, ովքեր վիրահատության են ենթարկվում պատռված անևրիզմայի կապակցությամբ, հիվանդանոցային բուժումը սովորաբար տևում է շատ ավելի երկար:

Էնդովասկուլյար բուժում

Սա ավելի փոքր ինվազիվ միջամտություն է, քան վիրահատական կլիպավորումը, և կարող է ավելի անվտանգ լինել: Էնդովասկուլյար բուժումը ներառում է մուտք դեպի անևրիզմա՝ զարկերակի լուսանցքով անցկացնելով փոքրիկ պլաստիկ խողովակ, որը կոչվում է կաթետեր: Կաթետերը ներմուծվում է գլխուղեղի զարկերակների մեջ: Այնուհետև կարող են տեղադրվել պարույրներ (կծիկներ) կամ ստենտներ:

 • Էնդովասկուլյար կծիկներ. այս միջամտության ընթացքում նյարդավիրաբույժը կաթետեր է տեղադրում զարկերակի մեջ, սովորաբար՝ դաստակից կամ աճուկից: Այնուհետև վիրաբույժն այդ կաթետերն անցկացնում է դեպի անևրիզմա: Անևրիզմայի ներսում տեղադրվում է պարուրաձև կծիկ, որը կանխում է արյան հոսքը դեպի անևրիզմա: Կծիկը նաև առաջացնում է անևրիզմայում առկա արյան մակարդում: Սա ոչնչացնում է անևրիզման:
 • Էնդովասկուլյար ստենտներ. ստենտը փոքր խողովակ է, որը կարող է օգտագործվել էնդովասկուլյար պարույրի հետ միասին ուղեղային անևրիզմայի որոշ տեսակների համար: Ստենտը կարող է պարույրը պահել տեղում՝ անշարժ վիճակում:

Կախված անևրիզմայի տեղակայումից և չափից, կարող են օգտագործվել նաև էնդովասկուլյար այլ մեթոդներ:

Ինչպես վիրաբուժական կլիպավորումը, էնդովասկուլյար բուժումը պարունակում է ուղեղային արյունահոսության կամ դեպի ուղեղ արյան հոսքի կորստի ռիսկ: Նաև վտանգ կա, որ ժամանակի ընթացքում անևրիզման կարող է կրկին առաջանալ: Եթե դա տեղի ունենա, միջամտությունը պետք է կրկնվի: Հավանաբար, ձեզ անհրաժեշտ կլինեն հետագա պատկերային հետազոտություններ՝ համոզվելու, որ անևրիզման չի կրկնվել:

Հոսքի շեղում

Հոսքի շեղումն ուղեղային անևրիզմայի ավելի նոր էնդովասկուլյար բուժման տարբերակ է: Միջամտությունը ներառում է արյունատար անոթում ստենտի տեղադրում՝ արյան հոսքը անևրիզմայից շեղելու համար: Տեղադրված ստենտը կոչվում է հոսքի շեղիչ:

Երբ ավելի քիչ արյուն է մուտք գործում անևրիզմա, կտրուկ կրճատվում է վերջինիս պատռվելու ռիսկը: Այն նաև թույլ է տալիս, որ օրգանիզմը վերականգնվի: Ստենտը դրդում է օրգանիզմին, որ աճեն նոր բջիջներ, որոնք փակում են անևրիզման:

Հոսքի շեղումը կարող է հատկապես օգտակար լինել ավելի մեծ անևրիզմաների դեպքում, որոնք չեն կարող բուժվել այլ տարբերակներով:

Պատռված անևրիզմաների այլ բուժումներ

Ուղեղային պատռված անևրիզմայի բուժման այլ մեթոդներն ուղղված են ախտանիշների թեթևացմանը և բարդությունների կառավարմանը:

 • Ցավազրկող դեղամիջոցները, ինչպիսին է Ացետամինոֆենը (Պարացետամոլ, Թայլենոլ և այլն) կարող են օգտագործվել գլխացավը բուժելու համար:
 • Կալցիումական անցուղիների պաշարիչները (կալցիումի անտագոնիստներ) կանխում են կալցիումի մուտքը արյունատար անոթների պատերի բջիջներ: Այս դեղամիջոցները կարող են նվազեցնել արյունատար անոթների նեղացման ախտանիշների առաջացման ռիսկը, որը հայտնի է որպես վազոսպազմ: Վազոսպազմը կարող է զարգանալ որպես պատռված անևրիզմայի բարդություն: Ապացուցված է, որ այս դեղամիջոցներից մեկը՝ Նիմոդիպինը (Նիմալիզ), նվազեցնում է արյան անբավարար հոսքի հետևանքով առաջացած գլխուղեղի հետաձգված վնասման ռիսկը: Դա կարող է տեղի ունենալ պատռված անևրիզմայի պատճառով առաջացած սուբարախնոիդալ արյունահոսությունից հետո:
 • Արյան անոթները «բացող» դեղամիջոցներ. արյունատար անոթները լայնացնելու համար կարելի է դեղամիջոց տալ։ Սա կարող է տրվել ձեռքից՝ ներերակային ճանապահով կամ կաթետերով՝ անմիջապես գլխուղեղը սնուցող զարկերակների մեջ: Այս դեղամիջոցները կարող են օգնել ինսուլտի կանխարգելմանը` թույլ տալով, որ արյունն ավելի ազատ հոսի: Արյունատար անոթները կարող են լայնանալ նաև անոթալայնիչ դեղամիջոցների միջոցով (վազոդիլատատորներ):
 • Անգիոպլաստիկա. սա անոթային սպազմի հետևանքով գլխուղեղի նեղացած արյունատար անոթի լայնացման միջամտություն է: Այս միջամտությունը նույնպես կարող է օգնել ինսուլտի կանխարգելմանը:
 • Հակացնցումային դեղամիջոցները կարող են օգտագործվել պատռված անևրիզմայի հետ կապված ցնցումների բուժման համար: Այս խմբի դեղամիջոցները սովորաբար չեն նշանակվում, եթե ցնցային դրվագ չի գրանցվել:
 • Փորոքային կամ գոտկային դրենաժային կաթետերները և շունտային վիրահատությունը կարող են նվազեցնել գլխուղեղի վրա ավելցուկային ողնուղեղային հեղուկի ճնշումը: Հեղուկ կարող է կուտակվել անևրիզմայի պատռումից հետո: Կաթետերը կարող է տեղադրվել գլխուղեղի ներսում հեղուկով լցված տարածություններում, որոնք կոչվում են գլխուղեղային փորոքներ: Կամ այն կարող է տեղադրվել գլխուղեղը և ողնուղեղը շրջապատող տարածքում: Կաթետերն ավելորդ ողնուղեղային հեղուկը (լիքվորը) դատարկում է արտաքին պարկի մեջ: Երբեմն տեղադրվում է շունտային համակարգ: Սա փական ունեցող ճկուն սիլիկոնե ռետինե խողովակ է, որը ստեղծում է դատարկող (դրենաժային) ուղի: Դրենաժային ուղիները սկսվում են ուղեղից և ավարտվում որովայնի խոռոչում։
 • Վերականգնողական թերապիա. սուբարախնոիդային արյունազեղումից ուղեղի վնասը կարող է հանգեցնել ֆիզիկական, խոսքի և մասնագիտական թերապիայի անհրաժեշտության՝ հմտությունները վերաուսուցման համար:

Չպատռված անևրիզմաների բուժումը

Վիրահատական կլիպավորումը, էնդովասկուլյար կծիկը կամ հոսքի շեղիչը նաև կարող են օգտագործվել գլխուղեղի չպատռված անևրիզմը փակելու համար: Սա կարող է օգնել ապագա պատռվածքի կանխմանը: Այնուամենայնիվ, պատռման ռիսկը չափազանց ցածր է որոշ չպատռված անևրիզմաների դեպքում: Այս դեպքերում միջամտությունների հայտնի ռիսկերը կարող են գերազանցել հնարավոր օգուտները:

Նյարդաբանը, ով աշխատում է նյարդավիրաբույժի կամ ինտերվենցիոն նեյրոռադիոլոգի հետ, կարող է օգնել ձեզ որոշելու, թե արդյոք վիրաբուժական կամ էնդովասկուլյար բուժումը համապատասխանում է ձեզ:

Բուժման առաջարկություններ կազմելիս նրանք հաշվի են առնում հետևյալ գործոնները՝

 • անևրիզմայի չափը, գտնվելու վայրը և ընդհանուր տեսքը
 • ձեր տարիքը և ընդհանուր առողջական վիճակը
 • պատռված անևրիզմայի ընտանեկան պատմությունը
 • ի ծնե առկա ձեր այն հիվանդությունները կամ վիճակներ, որոնք մեծացնում են անևրիզմայի պատռվածքի ռիսկը:

Եթե ունեք բարձր արյան ճնշում, խոսեք ձեր բժշկի հետ դեղամիջոցների մասին՝ վիճակը կառավարելու համար: Եթե ունեք ուղեղային անևրիզմա, արյան ճնշման պատշաճ վերահսկումը կարող է նվազեցնել պատռման վտանգը:

Բացի այդ, եթե ծխում եք ծխախոտ, խոսեք ձեր բժշկի հետ ծխելը դադարեցնելու մոտեցումների մասին: Ծխախոտ ծխելը անևրիզմայի ձևավորման, մեծացման և պատռման ռիսկի գործոն է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-11-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024