Կրծքագեղձի քաղցկեղ. ախտանիշներ

Կրծքագեղձի քաղցկեղ. ախտանիշներ

Կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջին նշանը կրծքագեղձերից մեկնումեկում ծավալային գոյացության կամ պնդացման օջախների առաջանալն է, որը կարող է հայտնաբերել շոշափելով:

Դեպքերի մեծ մասում (90%) կրծքագեղձի ներսում շոշափվող հանգույցները ոչ քաղցկեղային բնույթի են, սակայն դուք բժշկին պետք է դիմեք բոլոր դեպքերում, եթե ձեր կրծքագեղձերից մեկնումեկում շոշափում ենք նման պնդացած շրջաններ:

Դիմեք ձեր բժշկին նաև այն դեպքերում, եթե՝

  • դուք նկատել եք ձեր մեկ կամ երկու կրծքագեղձերի չափերի փոփոխություններ կամ ձևափոխումներ
  • ձեր կրծքագեղձի պտուկներից մեկնումեկից առկա է արտադրուկ (վերջինս կարող է պարունակել արյան հետքեր կամ լինել արյունային բնույթի)
  • ձեր անութափոսերից (թևատակ) մեկնումեկում շոշափել եք այտուցված հանգույցներ
  • ձեր կրծքագեղձի մաշկի վրա հայտնվել են ծալքեր, գոգավորություններ, ներքաշումներ և այլ փոփոխություններ
  • դուք զգում եք քոր ձեր կրծքագեղձի պտուկի վրա կամ դրան հարող շրջանում (արեոլա)
  • ձեր պտուկների արտաքին տեսքը փոփոխվել է, օրինակ՝ ներքաշվել է դեպի գեղձը
  • առկա են կրծքագեղձերի կամ թևատակում տեղակայված ցավեր, որոնք կապ չունեն ձեր դաշտանի հետ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021