Կրծքագեղձի քաղցկեղ. ախտորոշում

Կրծքագեղձի քաղցկեղ. ախտորոշում

Կրծքագեղձի քաղցկեղի վաղ ախտորոշումը զգալիորեն բարելավում է բուժման արդյունավետությունը և ապրելիության ցուցանիշները։

Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ օգտագործում են տարբեր հետազոտություններ և միջամտություններ։

Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշումը

Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշիչ միջոցները ներկայացվում են ստորև:

  • Կրծքագեղձի զննում. բժիշկը կզննի (նաև՝ կշոշափի) երկու կրծքագեղձերը և թևատակի ավշային հանգույցները, որ հայտնաբերի հնարավոր ուռուցքային գոյացություններ կամ պնդացման շրջաններ:
  • Մամոգրաֆիա. մամոգրաֆիան կրծքագեղձի ռենտգենյան հետազոտությունն է: Սա կրծքագեղձի քաղցկեղի սքրինինգի տարածված հետազոտություն է: Եթե սքրինինգային մամոգրաֆիայով կրծքագեղձում հայտնաբերվում է որևէ շեղում, բժիշկը կարող է խորհուրդ տալ ախտորոշիչ մամոգրաֆիա, որ տվյալ շրջանի մասին ստանա ավելի մանրակրկիտ տվյալներ:
  • Կրծքագեղձի գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). գերձայնային սքանը (սոնոգրաֆիա) օգտագործում է ձայնային ալիքներ, որ ստանա օրգանիզմի խոր ընկած կառուցվածքների սոնոգրաֆիկ պատկերը: Այն կարող է նշանակվել, որ պարզվի, թե կրծքագեղձում առկա նոր ուռուցքը պինդ զանգված է, թե հեղուկով լցված բուշտ (կրծքագեղձի կիստա):
  • Հետազոտման համար կրծքագեղձի բջիջների նմուշի հեռացում (բիոպսիա). բիոպսիան կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշման միակ հստակ միջոցն է: Բիոպսիայի ընթացքում բժիշկն օգտագործում է հատուկ ասեղ, որը կրծքագեղձի ախտահարված կամ կասկածելի շրջան է անցկացնում ռենտգենյան կամ պատկերման այլ միջոցի հսկողությամբ և ուղղորդմամբ (բարակ ասեղային ասպիրացիա): Հաճախ բիոպսիոն տեղում թողնվում է փոքր մետաղական մարկեր, որ հետագա պատկերման հետազոտություններով տվյալ շրջանը հեշտությամբ գտնվի: Բիոպսիոն նմուշն ուղարկվում է լաբորատորիա, որտեղ ստուգվում է բջիջների քաղցկեղային լինելը, քաղցկեղի տեսակը, ինչպես նաև հորմոնային կամ այլ ընկալիչներ ունենալը և գնահատվում է քաղցկեղի ագրեսիվությունը (փուլը)՝ տվյալներ, որոնք խիստ կարևոր են բուժման ճիշտ տարբերակն ընտրելիս:
  • Կրծքագեղձի մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ՄՌՏ սարքն օգտագործում է հզոր մագնիսական դաշտ և ռադիոալիքներ, որ արտածի կրծքագեղձի ներքին կառուցվածքների մանրակրկիտ պատկերների շարքը: Մինչև ՄՌՏ-ն բժիշկը կարող է ներարկել կոնտրաստային նյութ: Ի տարբերություն պատկերման այլ հետազոտությունների, ՄՌՏ-ն չի օգտագործում ճառագայթում, սակայն տրամադրում է արժեքավոր տեղեկություններ ինչպես բուն քաղցկեղի, այնպես էլ շրջակա հյուսվածքներում քաղցկեղի տարածման և ավշային հանգույցների վիճակի մասին։

Իրավիճակից կախված բժիշկը նաև կարող է առաջարկել այլ հետազոտություններ:

Կրծքագեղձի քաղցկեղի փուլերը

Կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշումը հաստատվելուց հետո բժիշկն անցնում է քաղցկեղի փուլը (աստիճանը) որոշելու գործընթացին: Քաղցկեղի փուլի իմացությունն օգնում է որոշելու հիվանդության ելքը (պրոգնոզ) և ընտրելու լավագույն բուժման տարբերակը:

Որոշ դեպքերում քաղցկեղի փուլը սահմանվում է միայն կրծքագեղձի քաղցկեղի վիրահատական միջամտությունից հետո:

Կրծքագեղձի փուլը որոշելու համար բժիշկը սովորաբար առաջարկում է հետևյալ հետազոտություններից մեկնումեկը կամ մի քանիսը՝

Կրծքագեղձի քաղցկեղի փուլերը նշանակվում են հռոմեական թվանշաններով՝ սկսած 0-ից մինչև IV: 0 փուլը նշանակում է, որ քաղցկեղն ինվազիվ չէ կամ առկա է միայն կաթնածորաններում: IV փուլի կրծքագեղձի քաղցկեղը, որը նաև կոչվում է մետաստատիկ կրծքագեղձի քաղցկեղ, նշանակում է, որ քաղցկեղը տարածված է օրգանիզմի այլ շրջաններում:

Կրծքագեղձի քաղցկեղի փուլավորումը նաև հաշվի է առնում քաղցկեղի աստիճանը, ուռուցքային մարկերների (օնկոմարկերներ), օրինակ՝ էստրոգենային, պրոգեստերոնային և HER2 ընկալիչների առկայությունը և պրոլիֆերացիայի գործոնները:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 04-07-2021