Skip to main content

Բարդություններ - Կ․ դիֆիցելե

C. difficile վարակը կարող է բարդանալ մի շարք վիճակներով:

  • Ջրազրկում. սուր կամ հաճախակի կրկնվող ջրիկ լուծը կարող է բերել օրգանիզմի հեղուկների և աղերի (էլեկտրոլիտների) զգալի կորստի։ Ծանր ջրազրկումն իր հերթին կարող է առաջացնել օրգանիզմի նորմալ գործունեության խանգարում և արյան ճնշման վտանգավոր անկում:
  • Երիկամային անբավարարություն. որոշ դեպքերում սրընթաց զարգացող ջրազրկումը կարող է առաջացնել երիկամների գործունեության խաթարում (սուր երիկամային անբավարարություն):
  • Թունավոր (տոքսիկ) մեգակոլոն. սա հազվադեպ բարդություն է, երբ հաստ աղին չի կարողանում առաջ մղել գազերն ու կղանքային զանգվածը, հետևաբար՝ դառնում է խիստ արտափքված (մեգակոլոն): Բուժման բացակայության դեպքում խիստ փքված հաստ աղին կարող է պատռվել` առաջացնելով բակտերիաների տարածում դեպի որովայնի խոռոչ կամ արյան հուն: Տոքսիկ մեգակոլոնը կյանքին սպառնացող բարդություն է և պահանջում է անհետաձգելի վիրահատություն:
  • Հաստ աղու թափածակում (պերֆորացիա). սա նույնպես հազվադեպ բարդություն է, որը կարող է զարգանալ հաստ աղու լորձաթաղանթի խորը ախտահարումից կամ տոքսիկ մեգակոլոնից հետո: Աղու պատի թափածակման հետևանքով աղիքի լուսանցքում առկա բակտերիաները կարող են տարածվել դեպի որովայնի խոռոչ և զարգացնել կյանքին սպառնացող վարակ՝ պերիտոնիտ:
  • Մահ. թեթևից մինչև չափավոր C. difficile վարակի դեպքում՝ հազվադեպ, իսկ ծանր վարակի դեպքում՝ ավելի հաճախ, հատկապես բուժումից դուրս մնալու դեպքում կարող են արագորեն զարգանալ մահվան բերող բարդություններ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-11-2022
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024