Խոլեցիստիտ. բարդություններ

Խոլեցիստիտ. բարդություններ

Լեղապարկի բորբոքումը կարող է բերել մի շարք ծանր բարդությունների:

  • Լեղապարկի խոռոչում վարակ. երբ լեղին կուտակվում է լեղապարկում և առաջացնում խոլեցիստիտ, անշարժ (կանգային) լեղու վարակման համար ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ: Նման դեպքերում բժիշկներն ասում են, որ լեղապարկի բորբոքմանը միացել է երկրորդային բակտերիալ վարակ: Հազվադեպ վարակը կարող է ներառել լեղապարկի պատի ողջ հաստությունը և թափանցել դուրս՝ առաջացնելով լեղապարկի շուրջը թարախի կուտակում (էմպիեմա):
  • Լեղապարկի հյուսվածքի մեռուկացում. չբուժված խոլեցիստիտը կարող է բարդանալ լեղապարկի հյուսվածքի նեկրոզով (գանգրենա): Սա խոլեցիստիտի ամենատարածված բարդությունն է, հատկապես մեծ տարիքով մարդկանց մոտ, ովքեր սպասում են բուժմանը (օրինակ՝ ուշ ախտորոշվելու պատճառով) կամ ունեն դիաբետ: Սա կարող է առաջացնել լեղապարկի թափածակում (պերֆորացիա) կամ պատռվածք:
  • Լեղապարկի թափածակում (պերֆորացիա). այտուցի, վարակի կամ հյուսվածքի մեռուկացման պատճառով լեղապարկի պատի վրա կարող է առաջանալ բացվածք դեպի որովայնի խոռոչ և զարգանալ պերիտոնիտ:

Խոլեցիստիտի բարդությունները գրեթե միշտ պահանջում են շտապ կամ անհետաձգելի վիրահատական բուժում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 04-06-2021