Skip to main content

Բարդություններ - Խոլեցիստիտ

Լեղապարկի բորբոքումը կարող է հանգեցնել մի շարք ծանր բարդությունների:

  • Վարակ լեղապարկի խոռոչում. երբ լեղին կուտակվում է լեղապարկում և առաջացնում խոլեցիստիտ, անշարժ (կանգային) լեղու վարակման համար ստեղծվում են նպաստավոր պայմաններ: Հազվադեպ վարակը կարող է ախտահարել լեղապարկի պատի ողջ հաստությունը և թափանցել դուրս՝ առաջացնելով լեղապարկի շուրջը թարախի կուտակում (էմպիեմա):
  • Լեղապարկի հյուսվածքի մեռուկացում. չբուժված խոլեցիստիտը կարող է բարդանալ լեղապարկի հյուսվածքի նեկրոզով (գանգրենա): Սա խոլեցիստիտի ամենատարածված բարդությունն է, հատկապես մեծ տարիքով մարդկանց մոտ, ովքեր սպասում են բուժմանը (օրինակ՝ ուշ ախտորոշվելու պատճառով) կամ ունեն շաքարային դիաբետ: Սա կարող է առաջացնել լեղապարկի թափածակում (պերֆորացիա) կամ պատռվածք:
  • Լեղապարկի թափածակում (պերֆորացիա). այտուցի, վարակի կամ հյուսվածքի մեռուկացման պատճառով լեղապարկի պատի վրա կարող է առաջանալ պատռվածք, որն էլ հանգեցնի որովայնամզի բորբոքման (պերիտոնիտ):

Խոլեցիստիտի բարդությունները գրեթե միշտ պահանջում են շտապ կամ անհետաձգելի վիրահատական բուժում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024