Skip to main content

Կանխարգելում - Խոլեցիստիտ

Լեղապարկի բորբոքումը հստակ կանխարգելող որևէ միջոց գոյություն չունի:

Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք նվազեցնել խոլեցիստիտի ռիսկը, եթե ձեռնարկեք լեղապարկի քարերի առաջացումը կանխարգելող որոշ քայլեր:

  • Ձեր քաշը նվազեցրեք դանդաղորեն. կտրուկ նիհարումը կարող է բարձրացնել լեղապարկի քարերի առաջացման ռիսկը: Եթե ցանկանում եք քաշ գցել, արեք դա աստիճանաբար: Պետք չէ նիհարել ավելի արագ, քան շաբաթական 0,5-1 կիլոգրամ:
  • Պահպանեք առողջ քաշը. ավելորդ քաշը բարձրացնում է լեղապարկի քարերի առաջացման ռիսկը: Մարմնի քաշը կարգավորելու համար կրճատեք սննդով ստացվող կալորիաները և ավելացրեք ֆիզիկական ակտիվությունը: Պահպանեք առողջ քաշը՝ շարունակելով ճիշտ սնվել և կանոնավոր վարժանքներ անել:
  • Ընտրեք առողջ սննդակարգ. ճարպերով հարուստ և բջջանքից աղքատ սննդակարգը կարող է բարձրացնել լեղապարկի քարերի առաջացման ռիսկը: Ձեր ռիսկը կրճատելու համար ընտրեք մրգերով, բանջարեղենով և ամբողջահատիկ մթերքներով հարուստ սննդակարգ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 29-05-2024