Skip to main content

Ախտորոշում - Խոլեցիստիտ

Աջ թուլակողի ուժեղ ցավերով ընթացող սուր խոլեցիստիտի ախտորոշումը մեծ դժվարություն չի ներկայացնում, ինչը չի կարելի է ասել երկարատև ընթացքով քրոնիկ խոլեցիստիտի մասին:

Ձեր գանգատները լսելուց և ձեզ զննելուց հետո, խոլեցիստիտն ախտորոշելու համար բժիշկը կարող է նշանակել որոշակի հետազոտություններ և միջամտություններ:

  • Արյան թեստեր. բժիշկը կարող է նշանակել արյան թեստեր, որ ստուգի վարակի կամ լեղապարկի խնդիրների նշանները (օրինակ՝ բարձր բիլիռուբին):
  • Lեղապարկի պատկերային հետազոտություններ. որովայնային գերձայնային հետազոտությունը (սոնոգրաֆիա), էնդոսկոպիկ գերձայնային հետազոտությունը կամ համակարգչային տոմոգրաֆիան (ԿՏ) կարող են նշանակվել լեղապարկի պատկերները ստանալու և խոլեցիստիտի, լեղածորանի կամ լեղապարկի քարերի նշաններ հայտնաբերելու համար:
  • Օրգանիզմում լեղու տեղաշարժը պատկերող հետազոտություն. հեպատոբիլիար իմինոդիացետաթթվային (անգլերեն՝ HIDA) սքանավորումը թույլ է տալիս ստուգել լյարդից մինչև բարակ աղի լեղու հոսքը և հայտնաբերել հնարավոր խցանումը: HIDA սքանավորումը ներառում է ռադիոակտիվ նյութի ներարկում, որը միանում է լյարդի լեղի արտադրող բջիջներին և լեղու հետ տեղափոխվում լեղուղիներով՝ թույլ տալով պատկերել լեղու հոսքը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 06-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 29-05-2024