Խոլեցիստիտ. բուժում

Խոլեցիստիտ. բուժում

Սուր խոլեցիստիտի բուժումը սովորաբար կազմակերպվում է հիվանդանոցային պայմաններում, որ վերահսկվի լեղապարկի բորբոքման ընթացքը:

Երբեմն առաջանում է խոլեցիստիտի վիրահատական բուժման անհրաժեշտություն:

Հիվանդանոցում բժիշկն աշխատում է վերահսկելի դարձնել հիվանդության ախտանիշները: Բուժումը կարող է ներառել հետևյալ միջոցառումները:

  • Քաղց. բուժման սկզնում կարող է արգելվել որևէ սնունդ կամ հեղուկ օգտագործելը, որ բորբոքված լեղապարկին «հանգիստ տրվի»:
  • Ներերակային ինֆուզիոն հեղուկներ. այս բուժումն օգնում է ջրազրկման կանխարգելմանը, ընդհանուր ինտոքսիկացիայի մեղմացմանը, իսկ որոշ դեպքերում՝ նաև ներերակային (արտաաղիքային) սնուցմանը:
  • Վարակի դեմ հակաբիոտիկներ. եթե լեղապարկը վարակված է, բժիշկը հավանաբար խորհուրդ կտա հակաբիոտիկներ: Հակաբիոտիկային բուժումը սովորաբար թիրախավորում է աղիքային միկրոֆլորայի մաս կազմող աղիքային ցուպիկը (E. coli) և բակտերոիդները (Bacteroides)։
  • Ցավազրկող դեղամիջոցներ. ցավազրկողները կարող են մինչև լեղապարկի բորբոքման մեղմացումը օգնել ցավի կառավարմանը:
  • Քարերի հեռացման միջամտություններ. բժիշկը կարող է կատարել էնդոսկոպիկ հետադարձ (ռետրոգրադ) խոլանգիոպանկրեատոգրաֆիա (անգլերեն հապավումը՝ ERCP), որ հեռացնի լեղային ծորանները կամ պարկային ծորանը խցանած քարերը:

Ախտանիշները սովորաբար սկսում են մեղմանալ 2-3 օրվա ընթացքում: Այնուամենայնիվ, լեղապարկի բորբոքումը հաճախ կրկնվում է, և լեղաքարային հիվանդությամբ մարդկանց մեծ մասն ի վերջո ունենում է լեղապարկի հեռացման վիրահատության կարիք:

Լեղապարկի հեռացման վիրահատությունը կոչվում է խոլեցիստէկտոմիա: Սովորաբար սա նվազագույն ինվազիվ միջամտություն է, որը կատարվում է որովայնի պատի վրա մի քանի փոքր կտրվածքների միջոցով (լապարոսկոպիկ խոլեցիստէկտոմիա): Հազվադեպ պահանջվում է բաց վիրահատություն, երբ որովայնի պատի վրա կատարվում է երկար կտրվածք (բաց խոլեցիստէկտոմիա):

Վիրահատության ժամկետը կախված է ախտանիշների ծանրության աստիճանից և վիրահատության ընթացքում և հետվիրահատական ընդհանուր ռիսկից: Եթե վիրահատական ռիսկը ցածր է, վիրահատությունը կարող է կատարվել հիվանդանոցային բուժման առաջին 48 ժամվա ընթացքում:

Իմացե՛ք ավելին լեղապարկի հեռացման վիրահատությունների մասին:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 26-12-2022