Skip to main content

Ինքնօգնություն - Քրոնիկ սինուսիտ

Ինքնօգնության այս քայլերը կարող են օգնել թեթևացնել սինուսիտի ախտանիշները:

  • Հանգիստ. հանգիստ ռեժիմը կարող է օգնել բորբոքման դեմ օրգանիզմի պայքարին և արագացնել լավացումը:
  • Խոնավացրեք ձեր հարքթային խոռոչները (սինուսները). ձեր գլուխը ծածկեք սրբիչով և շնչեք թեյնիկի տաք ջրի գոլորշիները: Պահեք գոլորշու ուղղությունը դեպի ձեր դեմքը: Կամ ընդունեք տաք ցնցուղ՝ շնչելով տաք, խոնավ օդը: Սա կօգնի թեթևացնել ցավը և կնպաստի լորձի արտահոսքին:
  • Տաք կոմպրես. ձեր քթի և ճակատի շրջանի տաք կոմպրեսը (ջեռակ) կարող է օգնել սինուսներում ճնշման նվազեցմանը:
  • Ողողեք ձեր քթային անցուղիները. օգտագործեք հատուկ նախատեսված սեղմվող շշիկ կամ կաթոցիկ: Այս տնային միջոցը, որը կոչվում է քթի լվացում (լավաժ), կարող է օգնել ձեր սինուսների մաքրմանը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024