Քրոնիկ սինուսիտ. ախտորոշում

Քրոնիկ սինուսիտ. ախտորոշում

Բժիշկը կարող է շոշափելով զգալ քթի և դեմքի լարվածություն, իսկ քթի խոռոչի զննմամբ հայտնաբերել սինուսիտի այլ ախտանիշներ:

Քրոնիկ սինուսիտի ախտորոշիչ մեթոդները ներկայացվում են ստորև:

  • Պատկերման թեստեր. համակարգչային տոմոգրաֆիայով (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիայով (ՄՌՏ) ստացվում են քթի և հարքթային ծոցերի մանրակրկիտ պատկերները: Այս հետազոտություններով կարող են հայտնաբերվել խոր բորբոքումները կամ ֆիզիկական նեղացումները, որոնք քթային էնդոսկոպիայով կարող են չերևալ:
  • Քթի հակակից ծոցերի դիտում. քթային էնդոսկոպն ազատ ծայրին ֆիբրոօպտիկական լույս ունեցող բարակ ճկուն խողովակ է, որը քթով մտցվում է դեպի անցուղիներ և դիտվում ծոցերը:
  • Ալերգիայի թեստ. եթե բժիշկը կասկածում է, որ քրոնիկ սինուսիտի դրդապատճառն ալերգիան է, կարող է խորհուրդ տալ ալերգիայի մաշկային թեստ: Վերջինս անվտանգ և արագ թեստ է, որը կարող է հայտնաբերել քթային բորբոքման պատճառ հանդիսացող ալերգենը:
  • Քթային և ծոցային արտադրուկի նմուշառում (ցանքս). ընդհանուր առմամբ քրոնիկ սինուսիտի ախտորոշման մեջ մանրէաբանական թեստեր չեն օգտագործում, սակայն, եթե հիվանդությունը բուժմանը չի պատասխանում կամ վատթարանում է, կարող է առաջանալ բակտերիալ կամ սնկային պատճառի հայտնաբերման անհրաժեշտություն:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 15-06-2021