Skip to main content

Զարգացած երկրներում թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդության (ԹՔՕՀ) գլխավոր պատճառը ծխախոտի օգտագործումն է, մինչդեռ զարգացող երկրներում հիվանդությունը հաճախ զարգանում է վատ օդափոխվող կացարաններում խոհանոցային գործերի կամ տաքացման համար վառելանյութերի այրման ծխի երկարաժամկետ ազդեցության պատճառով:

Միայն որոշ քրոնիկ ծխողների մոտ է կլինիկորեն ի հայտ գալիս ԹՔՕՀ, սակայն ծխախոտի օգտագործման երկարամյա պատմությամբ բազմաթիվ մարդկանց մոտ կարող է զարգանալ թոքային գործունեության նվազում:

Որոշ ծխողների մոտ զարգանում են ավելի քիչ տարածված թոքային հիվանդություններ, որոնք կարող են սխալմամբ ախտորոշվել որպես ԹՔՕՀ:

Ինչպե՞ս են ձեր թոքերն ախտահարվում

Թոքերը շնչառական համակարգի գլխավոր զույգ օրգաններ են, որոնց շնորհիվ ձեր օրգանիզմը ստանում է թթվածին, իսկ ձեր արյունը մաքրվում է ածխաթթու գազից:

Շնչելիս օդը ձեր շնչափողով (տրախեա) շարժվում է ներքև և մտնում աջ ու ձախ թոքեր աջ և ձախ գլխավոր բրոնխներով: Թոքերի ներսում գլխավոր բրոնխները հաջորդաբար բաժանվում և ճյուղավորվում են հատվածային, բլթակային, ապա՝ ավելի փոքր տրամաչափի սահմանային (տերմինալ) բրոնխների և բրոնխիոլների՝ կազմելով բրոխիալ ծառ: Ամենմանր բրոնխները՝ բրոնխիոլներն առաջացնում են 2-3 թոքաբշտիկային պարկիկներ, որոնց նուրբ պատերի արտափքումները կոչվում են թոքաբշտիկներ (ալվեոլներ)։ Դրանք կիսագնդաձև ուռուցիկ գոյացություններ են և կազմված են շարակցական հյուսվածքից ու առաձգական (էլաստիկ) թելերից։ Գազափոխանակությունը կատարվում է հենց թոքաբշտիկների պատի հաստությամբ, որը ծածկված է նրբագույն էպիթելով և պարուրված է արյունատար մազանոթների խիտ ցանցով:

Թոքերն օժտված են բնական առաձգականությամբ, որն ապահովվում է բրոնխների և թոքաբշտիկների պատի առաձգականությամբ: ԹՔՕՀ-ի ժամանակ վերջիններս կորցնում են իրենց առաձգականությունը և գերլայնանում են՝ մեծացնելով արտաշնչելուց հետո թոքերում մնացող օդի ծավալը (կոչվում է մնացորդային ծավալ):

Օդատար խողովակների նեղացման պատճառները

Թոքերի օդատար խողովակների լուսանցքը կարող է նեղանալ (կոչվում է օբստրուկցիա) և օդի հոսքին խոչընդոտել հետևյալ պատճառներով:

  • Էմֆիզեմա. էմֆիզեման թոքային հիվանդություն է, որն առաջացնում է բրոնխների ծայրային ճյուղավորումների անանցանելիություն, թոքաբշտիկների պատի առաձգական հյուսվածքի ապաճում և միջթոքաբշտիկային խտրոցների քայքայում: Արդյունքում, արտաշնչելիս օդը թոքերից հեռանում է դժվարությամբ, մեծանում է արտաշնչելուց հետո թոքերում մնացորդային օդի պարունակությունը և զարգանում է թոքերի օդափոխության և փոխկապակցված արյան շրջանառության խանգարումներ:
  • Քրոնիկ բրոնխիտ. քրոնիկ բրոնխիտի ժամանակ զարգանում է բրոնխիալ ծառի տարածված ախտահարում և արտազատող (սեկրետորային) ապարատի լորձաթաղանթի բորբոքում, որն ուղեկցվում է լորձի գերարտադրությամբ: Արդյունքում, խոչընդոտվում է օդի հոսքի անցումը նեղացած և ավելցուկային լորձով (խորխով) լցված բրոնխներով, ինչպես նաև զարգանում է օդուղիների մաքրմանն ուղղված քրոնիկ հազ:

Ծխախոտի օգտագործում և այլ գրգռիչներ

ԹՔՕՀ-ով մարդկանց գերիշխող մեծամասնության շրջանում թոքերի ախտահարման պատճառը ծխախոտի երկարաժամկետ օգտագործումն է: Այնուամենայնիվ, այն փաստը, որ ոչ բոլոր ծխողների մոտ է առաջանում ԹՔՕՀ և փոքրաթիվ չծխողների մոտ ևս կարող է հազվադեպ ախտորոշվել ԹՔՕՀ, թույլ է տալիս ենթադրել, որ, հավանաբար, գոյություն ունեն նաև ԹՔՕՀ-ի զարգացմանը նպաստող այլ գործոններ, ինչպիսին է գենետիկան (ժառանգականություն):

Թոքերի այլ գրգռիչները նույնպես կարող են առաջացնել ԹՔՕՀ: Հանրահայտ օրինակներից են՝ երկրորդային ծուխ, սիգարի ծուխ, ծխամորճի ծուխ, աղտոտված օդ, աշխատավայրում փոշու, ծխի կամ գոլորշիների երկարաժամկետ ազդեցություն և այլն:

Ալֆա-1-անտիտրիպսինի դեֆիցիտ

ԹՔՕՀ-ով մարդկանց շուրջ 1%-ի մոտ հիվանդությունը զարգանում է գենետիկ խանգարման պատճառով, որն առաջացնում է ալֆա-1-անտիտրիպսինի (AAt) մակարդակի նվազում: AAt-ը սպիտակուց է, որն արտադրվում է լյարդում և, մտնելով արյան հուն, օգնում է թոքերի պաշտպանունակությանը: AAt-ի դեֆիցիտ կարող է առաջանալ լյարդի կամ թոքերի հիվանդությունների ժամանակ (կամ երկուսն էլ):

Եթե չափահաս մադու մոտ ԹՔՕՀ-ն կապված է AAt-ի դեֆիցիտի հետ, բուժման համընդհանուր մոտեցումներին կարող է ավելացվել AAt-ի փոխլրացումը, որը կարող է կանխարգելել թոքերի հետագա վնասումը:

Ռիսկի գործոններ

ԹՔՕՀ-ն ունի մի շարք ռիսկի գործոններ:

  • Ծխախոտի ծխի երկարամյա ազդեցություն. ԹՔՕՀ-ի գլխավոր ռիսկի գործոնը ծխախոտի ծխի երկարաժամկետ ազդեցությունն է: Որքան շատ են ծխախոտի օգտագործման տարիները, այդքան ավելի է բարձրանում ԹՔՕՀ-ի զարգացման ռիսկը: Ընդ որում, ռիսկի գործոններ են համարվում նաև սիգարի, ծխամորճի, ինչպես նաև մեծ քանակով երկրորդային ծուխը:
  • Ասթմա. ասթման բրոնխների քրոնիկ բորբոքային հիվանդություն է, որը կարող է հանդես գալ որպես ԹՔՕՀ ռիսկի գործոն: Ասթմայի և ծխախոտի օգտագործման զուգակցումն ավելի է բարձրացնում ԹՔՕՀ-ի զարգացման ռիսկը:
  • Փոշու և քիմիական նյութերի ազդեցություն. աշխատավայրում առկա քիմիական գոլորշիների և փոշու երկարաժամկետ ազդեցությունը կարող է գրգռել և բորբոքել բրոնխները և թոքային հյուսվածքը:
  • Վառելանյութի այրումից առաջացած ծխի ազդեցություն. զարգացող երկրներում կացարանները տաքացնելու կամ խոհանոցային գործերի համար օգտագործվող վառելանյութերի այրման ծխի երկարաժամկետ ազդեցությունը կարող է բարձրացնել ԹՔՕՀ-ի զարգացման ռիսկը (հատկապես, եթե առկա է սենյակների ոչ համարժեք օդափոխում):
  • Գենետիկա. հազվադեպ հանդիպող AAt-ի դեֆիցիտի բերող ժառանգական խանգարումը կարող է որոշ դեպքերում նպաստել ԹՔՕՀ-ի զարգացմանը: Այլ գենետիկ գործոնները նույնպես կարող են որոշ ծխողների մոտ բարձրացնել ԹՔՕՀ-ի նկատմամբ խոցելիությունը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-04-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024