Կրուպ. պատճառներ

Կրուպ. պատճառներ

Կրուպը սովորաբար պատճառվում է վիրուսային վարակով, առավել հաճախ՝ պարագրիպի (պարաինֆուլենցա) վիրուսով:

Երեխան կարող է վարակվել վիրուսով՝ շնչելով հազով կամ փռշտոցով օդում տարածվող վարակված շնչառական միկրոկաթիլներ:

Այս կաթիլներում վիրուսի մասիկները կարող են գոյատևել նաև խաղալիքների և այլ առարկաների մակերևույթներին: Ուստի, երեխան նաև կարող է վարակվել, եթե դիպչի վարակված մակերեսներին, որից անմիջապես հետո՝ աչքերին, քթին կամ բերանին:

Ռիսկի գործոններ

Կրուպի նկատմամբ ամենառիսկային խումբը 6 ամսականից մինչև 3 տարեկան մանկահասակ երեխաներն են, ովքեր ունեն նեղ շնչուղիներ և առավել խոցելի են կրուպի ախտանիշների զարգացման նկատմամբ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 29-06-2021