Կրուպ. բարդություններ

Կրուպ. բարդություններ

Կրուպի դեպքերի մեծ մասն ունի թեթև ընթացք:

Այնուամենայնիվ, երեխաների փոքր տոկոսի մոտ շնչուղիները կարող են այնքան նեղանալ, որ խոչընդոտեն շնչառությունը:

Հազվադեպ կարող է զարգանալ շնչափողի երկրորդային բակտերիալ վարակ, որը առաջացնում է դժվարաշնչություն և պահանջում է անհետաձգելի բուժօգնություն:

Միայն փոքր թվով երեխաների կրուպի բուժումն է պահանջում հիվանդանոցային պայմաններ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 29-06-2021