Դիաբետիկ ռետինոպաթիա

Դիաբետիկ ռետինոպաթիան դիաբետի բարդություններից է, որը կարող է բերել տեսողության լուրջ խանգարումների, անգամ՝ կուրության:

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Ցանցաթաղանթը (ցանցենի) աչքի ներսից, հետին պատին հպված լուսազգաց հյուսվածքային շերտ է։ Դիաբետի ժամանակ ցանցաթաղանթը կարող է աստիճանաբար վնասվել՝ առաջացնելով տեսողության խնդիրներ։ Նման վիճակը կոչվում է դիաբետիկ ռետինոպաթիա։

Եթե ունեք դիաբետ, կարող եք նվազեցնել դիաբետիկ ռետինոպաթիայի զարգացման ռիսկը՝ ճիշտ վերահսկելով ու կառավարելով դիաբետը և կանոնավոր կերպով ստուգելով տեսողությունը։

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի պատճառները

Դիաբետիկ ռետինոպաթիան դիաբետի (շաքարախտ) բարդություններից մեկն է։ Դիաբետը կարող է առաջացնել ցանցաթաղանթի նուրբ անոթների այտուց, որից հետո՝ միկրոարյունահոսություններ կամ հեղուկների արտահոսք։ Նմանատիպ շեղումներ նաև զարգանում են օրգանիզմի տարբեր շրջաններում, որոնց պատճառով կարող են առաջանալ երիկամային հիվանդություններ կամ ոտնաթաթի արյան հոսքի խանգարումներ։

Վերոնշյալ խանգարումն աստիճանաբար վնասում է նաև ցանցաթաղանթը։ Սովորաբար ախտահարվում են զույգ աչքերը։

Որքան երկար պատմություն ունի դիաբետը, այդքան ավելի հավանական է, որ կզարգանա ռետինոպաթիա։ Վերջինիս ռիսկը նաև կարող է աճել, եթե ձեր արյան գլյուկոզի (շաքարի) մակարդակը արդյունավետ կերպով չի կարգավորվում կամ եթե ունեք արյան բարձր ճնշում (հիպերտենզիա) կամ բարձրարյան խոլեսթերին։

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի ախտանիշները

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի ժամանակ կարող եք նշել՝

  • մշուշոտ տեսողություն, առարկաների պատկերի աղճատում և լողացող բծեր, որոնք համապատասխան ակնոցներ կրելիս չեն շտկվում
  • գունային տեսողության վատացում
  • կարդալու կամ հեռուստացույց դիտելու հետ կապված խնդիրներ
  • վառ լույսի նկատմամբ գերզգայունություն
  • տեսողության վատացում գիշերային ժամերին
  • հավասարակշռության խախտում։

Ռետինոպաթիայի վաղ փուլերում կարող եք որևէ գանգատ չնշել, որը բնավ չի նշանակում, թե ցանցաթաղանթներն անվնաս են։ Ուստի, եթե ունեք դիաբետ, շատ կարևոր է, որ կանոնավոր կերպով ստուգեք ձեր տեսողությունը։

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի ախտորոշումը

Միջազգային ուղեցույցներում խորհուրդ է տրվում, որ մարդկանց տեսողությունը ստուգվի դիաբետն առաջին անգամ ախտորոշելիս, որից հետո՝ յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ։ Պարբերական ստուգումներից անկախ, այցելեք ձեր բժշկին և ստուգեք տեսողությունը, եթե նկատել եք տեսողության նույնիսկ աննշան շեղումներ։ Դիաբետիկ ռետինոպաթիան ախտորոշվում է աչքերի զննմամբ։ Անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը ձեզ կուղեգրի ակնաբույժի խորհրդատվության։

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի բուժումը

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի բուժումը կարող է դանդաղեցնել կամ կանխարգելել տեսողության կորուստը։ Ներկայում ակնաբույժների զինանոցում կան տեսողությունը վերականգնելու տարբեր մեթոդներ։ Օրինակ՝ ախտահարված անոթների լազերային ֆոտոկոագուլյացիա (տեղային անզգայացման ներքո), որն ավելի քան 15% դեպքերում բարելավում է տեսողությունը: Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի պատշաճ բուժումից հետո հաճախ նկատվում է տեսողության երկարատև կայունացում:

Դիաբետիկ ռետինոպաթիայի կանխարգեումը

Դուք կարող եք նվազեցնել դիաբետիկ ռետինոպաթիայի զարգացման ռիսկը կամ կանխարգելել տեսողության հետագա կորուստը՝

  • արյան գլյուկոզի մակարդակի պատշաճ վերահսկմամբ
  • արյան ճնշման պատշաճ վերահսկմամբ
  • արյան խոլեսթերինի մակարդակի պատշաճ վերահսկմամբ
  • տեսողության կանոնավոր ստուգմամբ։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 21-03-2021