Skip to main content

Բարդություններ - Դիաբետիկ ռետինոպաթիա

Դիաբետիկ ռետինոպաթիան ներառում է ցանցաթաղանթի ոչ նորմալ արյունատար անոթների աճ:

Բարդությունները կարող են հանգեցնել տեսողության լուրջ խնդիրների:

  • Ապակենման մարմնի արյունազեղում. նոր արյունատար անոթները կարող են արյունահոսել թափանցիկ, դոնդողանման նյութի մեջ, որը լցնում է ձեր աչքի կենտրոնը: Եթե արյունահոսության քանակը փոքր է, դուք կարող եք տեսնել միայն մի քանի մուգ կետեր (բծեր): Ավելի ծանր դեպքերում արյունը կարող է լցնել ապակենման խոռոչը և ամբողջությամբ արգելափակել ձեր տեսողությունը: Ապակենման մարմնի արյունազեղումն ինքնին սովորաբար չի հանգեցնում տեսողության մշտական կորստի: Հաճախ արյունը մաքրվում է աչքից մի քանի շաբաթվա կամ ամսվա ընթացքում: Եթե ձեր ցանցաթաղանթը վնասված չէ, ձեր տեսողությունը, հավանաբար, կվերադառնա իր նախկին պարզությանը:
  • Ցանցաթաղանթի շերտազատում. դիաբետիկ ռետինոպաթիայի հետ կապված ոչ նորմալ արյունատար անոթները խթանում են սպական հյուսվածքի աճը, որը կարող է պոկել ցանցաթաղանթը աչքի ետին պատից: Սա կարող է առաջացնել ձեր տեսադաշտում լողացող բծեր, լույսի առկայծումներ կամ տեսողության կտրուկ կորուստ:
  • Գլաուկոմա. ձեր աչքի առջևի մասում (ծիածանաթաղանթ) կարող են ձևավորվել նոր արյունատար անոթներ, որոնք խանգարեն աչքից հեղուկի նորմալ արտահոսքը՝ առաջացնելով նեակնային բարձր ճնշում: Այս ճնշումը կարող է վնասել այն նյարդը, որը տեսողական ազդանիշներ է տեղափոխում ձեր աչքից դեպի գլխուղեղ (տեսողական նյարդ):
  • Կուրություն. դիաբետիկ ռետինոպաթիան, մակուլար այտուցը, գլաուկոման կամ այս վիճակների համակցությունը կարող են հանգեցնել տեսողության ամբողջական կորստի, հատկապես, եթե դրանք վատ են կառավարվում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 01-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024