Կոմա
Կոմա

Կոման կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակ, որը բնորոշվում է գիտակցության կորստով, արտաքին գրգիռների հանդեպ ռեակցիայի թուլացմամբ կամ բացակայությամբ, ռեֆլեքսների մարմամբ մինչև լրիվ անհետանալը և կենսականորեն կարևոր օրգան-համակարգերի գործունեության խափանմամբ։

Դիաբետիկ կետոացիդոզ
Ուշագնացություն
Ուշագնացություն