Skip to main content

Բարդություններ - Ուսային հոդախախտ

Ուսային հոդի հոդախախտի բարդությունները կարող են ներառել հետևյալը:

  • Ուսահոդն ամրացնող մկանների, կապանների և ջլերի պատռվածք:
  • Ուսահոդի մեջ կամ դրա շուրջ տեղակայված նյարդերի կամ արյունատար անոթների վնասում:
  • Կրկնվող հոդախախտերի հակում, հատկապես, եթե վնասվածքը ծանր է:

Ուսի ձգված կամ պատռված կապանները կամ ջլերը կամ ուսի շրջակայքի վնասված նյարդերը կամ արյունատար անոթները կարող են պահանջել վերականգնող վիրահատություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 21-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024