Skip to main content

Կանխարգելում - Դաունի համախտանիշ

Դաունի համախտանիշը կանխելու ոչ մի միջոց չկա:

Եթե դուք Դաունի համախտանիշով երեխա ունենալու ռիսկի տակ եք կամ արդեն ունեք Դաունի համախտանիշով մեկ երեխա, կարող եք նախքան հղիանալը խորհրդակցել գենետիկ խորհրդատուի հետ:

Գենետիկ խորհրդատուն կարող է օգնել ձեզ հասկանալու Դաունի համախտանիշով երեխա ունենալու ձեր ռիսկերը: Նա նաև կարող է բացատրել նախածննդյան թեստերի էությունը և այդպիսի թեստավորման դրական և բացասական կողմերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 23-05-2023
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024