Skip to main content

Բարդություններ - Աչքերի չորություն

Չոր աչքեր ունեցող մարդիկ կարող են առնչվել որոշ հետևանքների կամ բարդությունների:

  • Աչքի վարակներ. արցունքն աչքի մակերևույթը պաշտպանում է վարակից: Բավարար արցունքի բացակայության պայմաններում բարձրացնում է աչքի վարակային բորբոքման ռիսկը:
  • Աչքի մակերևույթի վնասում. չբուժելու դեպքում ծանր ընթացքով չոր աչքերը կարող են առաջացնել աչքի բորբոքում, եղջերաթաղանթային մակերեսի քայքայում (աբրազիա), եղջերաթաղանթային խոցեր և տեսողության կորուստ:
  • Կյանքի որակի նվազում. չոր աչքերը կարող են դժվարացնել առօրյա գործերը, օրինակ՝ կարդալը կամ ավտոմեքենա վարելը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 13-06-2021
Վերջին վերանայում՝ 07-04-2024