Skip to main content

Բարդություններ - Էմֆիզեմա

Էմֆիզեմա ունեցող մարդկանց մոտ ավելի հավանական է, որ զարգանան հետևյալ բարդությունները:

  • Թորշոմած (կալապսի ենթարկված) թոքեր և պնևմոթորաքս. կոլապսի ենթարկված թոքը կարող է կյանքին վտանգ սպառնալ այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն ծանր էմֆիզեմա, քանի որ նրանց թոքերի գործառույթն արդեն իսկ կտրուկ խանգարված է: Սա հազվադեպ հանդիպող, սակայն ծանր վիճակ է:
  • Սրտային խնդիրներ. էմֆիզեման կարող է մեծացնել սիրտն ու թոքերը միմյանց միացնող զարկերակներում արյան ճնշումը։ Սա կարող է առաջացնել մի վիճակ, որը կոչվում է թոքային սիրտ (cor pulmonale), որի դեպքում սրտի աջ կեսը լայնանում և թուլանում է՝ ի վերջո հանգեցնելով սրտային անբավարարության:
  • Թոքերային բուլլաներ. էմֆիզեմայով որոշ մարդկանց մոտ առաջանում են թոքերի դատարկ տարածքներ, որոնք կոչվում են բուլլաներ: Դրանք կարող են դառնալ թոքի կեսի չափ: Թոքերի ընդարձակման համար հասանելի տարածության կրճատումից բացի հսկա բուլլաները նաև կարող են մեծացնել պնևմոթորաքսի վտանգը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 01-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 05-04-2024