Skip to main content

Որոշելու համար, թե արդյոք դուք էմֆիզեմա ունեք, ձեր բժիշկը կհարցնի ձեր հիվանդության պատմության մասին (անամնեզ) և կկատարի ֆիզիկական քննություն (բուժզննում):

Անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը նաև կարող է առաջարկել տարբեր հետազոտություններ:

Պատկերային հետազոտություններ

  • Կրծքավանդակի ռենտգեն. սա կարող է օգնել զարգացած էմֆիզեմայի ախտորոշմանը և շնչարգելության այլ պատճառների բացառմանը: Սակայն, էմֆիզեմայի դեպքում ռենտգենը կարող է շեղումներ չհայտնաբերել:
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ). ԿՏ սքանավորումները միավորում են տարբեր ուղղություններից արված ռենտգենյան պատկերները՝ ստեղծելով ներքին օրգանների շերտագրեր: ԿՏ սքանավորումները կարող են օգտակար լինել էմֆիզեմայի հայտնաբերման և ախտորոշման համար: Դուք նաև կարող եք ԿՏ սքան անցնել, եթե թոքերի վիրահատության թեկնածու եք:

Լաբորատոր թեստեր

Ձեր դաստակի զարկերակից վերցված արյունը կարող է անալիզի ենթարկվել՝ պարզելու, թե որքան լավ են ձեր թոքերը թթվածին փոխանցում ձեր արյան մեջ և հեռացնում ածխաթթու գազը:

Թոքերի գործունեության թեստեր

Այս ոչ ինվազիվ թեստերը չափում են, թե որքան օդ կարող են պահել ձեր թոքերը և որքան լավ է օդը մղվում ձեր թոքերից ներս և դուրս: Դրանք նաև կարող են չափել, թե որքան լավ են ձեր թոքերը թթվածին մատակարարում ձեր արյան հոսքին: Ամենատարածված թեստերից մեկը օգտագործում է մի պարզ գործիք, որը կոչվում է սպիրոմետր: Դուք փչում եք սպիրոմետրի մեջ, որը չափում է ձեր արտաշնչման ծավալը և արտաշնչված օդի հոսքի արագությունը:

Այլ հետազոտություններ

Ծանր էմֆիզեմայի դեպքում ձեր բժիշկը կարող է նշանակել այլ հետազոտություններ, որ հայտնաբերի հիվանդության բարդությունները: Օրինակ, էլեկտրասրտագությունը (ԷՍԳ) կարող է օգնել ձեր բժշկին, որ հայտնաբերի թոքային սիրտը՝ մի վիճակ, երբ քրոնիկ շնչառական անբավարարությունը հանգեցնում է սրտի աջ խոռոչների նախ գերաճի, այնուհետև՝ թուլացման և լայնացման:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 17-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 02-06-2024