Skip to main content

Բարդություններ - Էնդոկարդիտ

Էնդոկարդիտի ժամանակ մանրէներից և բջիջների բեկորներից կազմված անկանոն գոյացությունները կարող են կուտակվել և սրտում զանգված ձևավորել։

Այս կույտերը կոչվում են վեգիտացիաներ: Դրանք կարող են պոկվել և շարժվել դեպի գլխուղեղ, թոքեր, երիկամներ և այլ օրգաններ: Դրանք կարող են նաև արյան հունով տեղափոխվել դեպի ձեռքեր ու ոտքեր:

Էնդոկարդիտի բարդությունները կարող են ներառել՝

  • սրտային անբավարարություն
  • սրտի փականի վնասում
  • ինսուլտ
  • սրտում, գլխուղեղում, թոքերում և այլ շրջաններում կուտակված թարախի գրպանիկների առաջացում (թարախակույտեր կամ աբսցեսներ)
  • թոքային զարկերակում արյան մակարդուկ (թոքային էմբոլիա)
  • երիկամների վնասում
  • մեծացած փայծաղ (սպլենոմեգալիա):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-04-2023
Վերջին վերանայում՝ 06-04-2024