Skip to main content

Ախտորոշում - Էնդոկարդիտ

Էնդոկարդիտը ախտորոշելու համար բժիշկը ֆիզիկական քննություն է կատարում (բուժզննում) և ձեր հիվանդության պատմության (անամնեզ) և ախտանիշների վերաբերյալ հարցեր է տալիս:

Ձեր բժիշկը կառաջարկի հետազոտություններ, որոնք օգնում են էնդոկարդիտի հաստատմանը կամ բացառմանը:

Հետազոտություններ

Էնդոկարդիտի ախտորոշման համար օգտագործվող հետազոտությունները ներառում են հետևյալը:

  • Արյան ցանքսի թեստ. այս թեստն օգնում է բացահայտելու արյան մեջ մանրէները: Այս թեստի արդյունքները օգնում են որոշել հակաբիոտիկները կամ հակաբիոտիկների համակցությունը, որոնք պետք է օգտագործվեն բուժման համար:
  • Արյան ընդհանուր քննություն (CBC). այս թեստը կարող է որոշել, թե արդյոք կան շատ արյան սպիտակ բջիջներ (լեյկոցիտներ), որը կարող է վարակի նշան լինել: CBC-ն նաև կարող է օգնել ախտորոշելու առողջ արյան կարմիր բջիջների ցածր մակարդակը (անեմիա), որը կարող է լինել էնդոկարդիտի նշան: Արյան այլ թեստեր նույնպես կարող են նշանակվել։
  • էխոսրտագրություն. ձայնային ալիքներն օգտագործվում են բաբախող սրտի պատկերներ ստեղծելու համար: Այս հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե որքան լավ են սրտի խոռոչները և փականները արյունը մղում: Այն նաև կարող է ցույց տալ սրտի կառուցվածքը։ Ձեր բժիշկը կարող է օգտագործել երկու տարբեր տեսակի էխոկարդիոգրաֆիա, որոնք կօգնեն էնդոկարդիտի ախտորոշմանը: Ստանդարտ (տրանսթորացիկ) էխոկարդիոգրաֆիայում գավազանման սարքը (տվիչ) տեղափոխվում է կրծքավանդակի շրջանում: Սարքը ձայնային ալիքներն ուղղորդում է սիրտ և գրանցում դրանք ետ վերադառնալիս: Տրանսէզոֆագեալ էխոկարդիոգրաֆիայի ժամանակ տվիչ պարունակող ճկուն խողովակը ուղղորդվում է կոկորդով և դեպի բերանը ստամոքսին միացնող խողովակ (կերակրափող): Տրանսէզոֆագեալ էխոկարդիոգրաֆիան տրամադրում է սրտի շատ ավելի մանրամասն պատկերներ, քան հնարավոր է ստանդարտ էխոկարդիոգրամով:
  • Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ). այս արագ և անցավ հետազոտությունը չափում է սրտի էլեկտրական ակտիվությունը։ ԷՍԳ-ի ժամանակ էլեկտրոդները կցվում են կրծքավանդակին, երբեմն՝ ձեռքերին կամ ոտքերին։ Այն չի օգտագործվում հատուկ էնդոկարդիտը ախտորոշելու համար, սակայն կարող է ցույց տալ, թե արդյոք ինչ-որ բան ազդում է սրտի էլեկտրական գործունեության վրա:
  • Կրծքավանդակի ռենտգեն. կրծքավանդակի ռենտգենը ցույց է տալիս թոքերի և սրտի վիճակը: Այն կարող է օգնել պարզելու, թե արդյոք էնդոկարդիտը առաջացրել է սրտի այտուցվածություն կամ արդյոք որևէ վարակ տարածվել է թոքերի վրա:
  • Համակարգչային տոմոգրաֆիա (ԿՏ) կամ մագնիսա-ռեզոնանսային տոմոգրաֆիա (ՄՌՏ). ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ձեր գլխուղեղի, կրծքավանդակի կամ մարմնի այլ մասերի սքանավորում, եթե ձեր բժիշկը կարծում է, որ վարակը տարածվել է այդ տարածքներում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024