Էնդոկարդիտ. ախտորոշում

Էնդոկարդիտ. ախտորոշում

Բակտերիալ էնդոկարդիտի ախտորոշումը բժիշկների համար մեծ դժվարություն չի ներկայացնում։

Ձեր գանգատները լսելուց, հիվանդության պատմությունն ուսումնասիրելուց և ձեզ զննելուց հետո, բժիշկը կարող է էնդոկարդիտի ախտորոշումը հաստատել հետևյալ հետազոտություններով՝

  • էլեկտրաստրագրություն (ԷՍԳ), որ գնահատվի ձեր սրտի աշխատանքը
  • արյան տարբեր հետազոտություններ՝ հայտնաբերելու սեպսիսը (արյան վարակ) և գնահատելու մյուս օրգանների գործունեությունը (օրինակ՝ արյան մանրէաբանական հետազոտություն, էրիթրոցիտների նստման արագություն (ԷՆԱ) և C-ռեակտիվ սպիտակուց)
  • կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերում
  • սրտի սոնոգրաֆիա (էխոսրտագրություն)՝ սրտի ներքին թաղանթի վնասումը, փականային ախտահարումները և այլ շեղումները հայտնաբերելու համար։

Եզակի դեպքերում ձեզ կարող է առաջարկվել նաև սրտի այլ հետազոտություններ, օրինակ՝ CT-սքանավորում կամ պոզիտրոն-էմիսիոն շերտագիր։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 13-10-2021