Պարբերական հիվանդություն․ բարդություններ

Պարբերական հիվանդություն․ բարդություններ

Պարբերական հիվանդության կամ ընտանեկան միջերկրածովյան տենդի բարդությունները սովորաբար զարգանում են պատշաճ բուժումից և բժշկական հսկողությունից դուրս մնացած հիվանդների շրջանում:

Պարբերական հիվանդության (ՊՀ) հիմնական բարդությունները ներկայացվում են ստորև։

  • Արյան մեջ ոչ նորմալ սպիտակուց. ՊՀ տենդի դրվագների կամ «կրիզների» ժամանակ հիվանդի օրգանիզմում առաջանում է ոչ նորմալ (աբնորմալ) սիտպակուց՝ ամիլոիդ A, որը կուտակվելով օրգանիզմի տարբեր օրգանների հյուսվածքներում, կարող է առաջացնել դրանց վնասում և զարգացնել ամիլոիդոզ հիվանդությունը։
  • Երիկամների ախտահարում. ամիլոիդոզը կարող է ախտահարել երիկամների զտող համակարգը (կծիկներ), բերել քրոնիկ երիկամային հիվանդության և «նեֆրոտիկ համախտանիշ» անվանումը կրող վիճակին, որի վաղ նշաններից մեկը մեզում սպիտակուցի հայտնվելն է։ Նեֆրոտիկ համախատանիշն իր հերթին բերում է մեզով օրգանիզմի սպիտակուցների մեծ քանակների կորստին և կարող է ավարտվել քրոնիկ երիկամային անբավարարությամբ։
  • Կպումային հիվանդություն, որը զարգանում է որպես կրկնվող ասեպտիկ պերիտոնիտի հետևանք և առաջացնում որովայնամզային (պերիտոնեալ) կպումներ: Կպումային հիվանդությունը կարող է բերել աղիների կպումային անանցելիության զարգացմանը, որն իր հերթին կարող է բարդանալ ստրանգուլյացիոն կպումային անանցելիությամբ և աղիքի պատի մեռուկացմամբ:
  • Կանանց անպտղություն. ՊՀ բնորոշ կպումային բորբոքային գործընթացները կարող են տարածվել նաև կանանց վերարտադրողական օրգանների վրա՝ առաջացնելով անպտղություն։
  • Հոդաբորբ և հոդացավ. ՊՀ հաճախ (75% դեպքերում) ընթանում է հոդաբորբով, որը զարգանում է գլխավորապես մեծ հոդերում, օրինակ՝ ոտքերում (ծնկային, սրունք-թաթային) կամ ձեռքերում (ուսային, արմնկային)։

ՊՀ կարող է ուղեկցվել նաև որոշ աուտոիմուն հիվանդություններով` պատանեկան (յուվենիլ) իդիոպաթիկ արթրիտ, աղիների բորբոքային հիվանդություն (Կրոնի հիվանդություն և խոցային կոլիտ, իսկ ավելի հազվադեպ՝ վասկուլիտներով (Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրա, ձգձգվող ֆեբրիլ միալգիա, Բեխչետի հիվանդություն, հանգուցային պերիարտերիիտ և այլն)։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021