Skip to main content

Նկարագիր - Պարբերական հիվանդություն

Միջերկրածովյան ընտանեկան տենդը գենետիկ աուտոբորբոքային խանգարում է, որն առաջացնում է կրկնվող ջերմություն և որովայնի, կրծքավանդակի և հոդերի ցավոտ բորբոքում:

Հիվանդությունն ունի տարբեր անվանումներ: Հայաստանում տարածված է պարբերական հիվանդություն անվանումը (նախկինում՝ երևանյան հիվանդություն): Այլ երկրներում և տարբեր ժամանակներում գործածվել և ներկայումս էլ կիրառվում են այլ անվանումներ ևս՝ ընտանեկան պարոքսիզմալ պոլիսերոզիտ, պարբերական պերիտոնիտ, հետադարձ պոլիսերոզիտ, բարորակ պարոքսիզմալ պերիտոնիտ, պարբերական տենդ, Ռիմանի պարբերական հիվանդություն կամ Ռիմանի համախտանիշ, Վոլֆի պարբերական հիվանդություն և այլն:

Այս և հարակից հոդվածներում մենք կօգտագործենք Հայաստանում ավելի տարածված պարբերական հիվանդություն (ՊՀ) անվանումը, որն ընդգծում է հիվանդության հիմնական ախտանիշների պարբերական սրացումը։

ՊՀ-ը ժառանգական խանգարում է, որը սովորաբար տեղի է ունենում միջերկրածովյան ծագում ունեցող՝ ներառյալ հրեա, արաբ, հայ, թուրք, հյուսիսաֆրիկյան, հունական կամ իտալական ծագում ունեցող մարդկանց մոտ: Բայց դա կարող է հանդիպել ցանկացած էթնիկ խմբի մարդկանց մոտ: ՊՀ ժառանգական լինելը չի նշանակում, որ եթե ձեր ծնողներից մեկնումեկի մոտ առկա է ՊՀ, դուք հաստատ պետք է ունենաք այս հիվանդությունը. խոսքը ռիսկի բարձրացման մասին է:

ՊՀ-ը սովորաբար ախտորոշվում է մանկապատանեկան տարիներին, և տասից 9 հիվանդի մոտ առաջին նոպան գրանցվում է մինչև 18 տարին լրանալը: Թեև այս խանգարման համար բուժում չկա, դուք կարող եք թեթևացնել կամ նույնիսկ կանխել ՊՀ-ի գանգատներն ու ախտանիշները՝ հետևելով ձեր բուժման ծրագրին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024