Skip to main content

Ախտորոշում - Մաստոպաթիա

Ձեր վիճակը գնահատելու համար բժիշկը կարող է առաջարկել մի շարք հետազոտություններ:

  • Կրծքագեղձերի կլինիկական հետազոտություն (զննում). ձեր բժիշկը շոշափում է ձեր կրծքագեղձերը և պարանոցի ստորին հատվածում և թևատակում տեղակայված ավշային հանգույցները, որ ստուգի կրծքագեղձի անսովոր հյուսվածքի առկայությունը: Եթե կրծքագեղձերի զննումը ձեր հիվանդության պատմության (անամնեզ) հետ մեկտեղ ցույց է տալիս, որ ունեք նորմալ կրծքագեղձային փոփոխություններ, հնարավոր է, որ լրացուցիչ հետազոտության կարիք չունենաք: Սակայն, եթե ձեր բժիշկը հայտնաբերում է կրծքագեղձի նոր գոյացություն կամ կասկածելի հյուսվածք, դուք պետք է վերադառնաք մի քանի շաբաթ անց՝ դաշտանից հետո, որ անցնեք կրծքագեղձի մեկ այլ զննում: Եթե փոփոխությունները պահպանվում են կամ զննման արդյունքը մտահոգիչ է, բժիշկը կարող է առաջարկել լրացուցիչ հետազոտություններ, ինչպիսիք են ախտորոշիչ մամոգրաֆիան կամ գերձայնային հետազոտությունը:
  • Մամոգրաֆիա. եթե բժիշկը ձեր կրծքագեղձի հյուսվածքում հայտնաբերում է ուռուցքային գոյացություն կամ զգալի պնդացում, ուրեմն ձեզ անհրաժեշտ է ախտորոշիչ մամոգրաֆիա՝ ռենտգեն հետազոտություն, որը կենտրոնանում է ձեր կրծքագեղձի մտահոգություն առաջացնող որոշակի շրջանի վրա: Մամոգրաֆիան մեկնաբանելիս բժիշկ-ռադիոլոգը (ռենտգենոլոգ) մանրակրկիտ կերպով ուսումնասիրում է այդ խնդրահարույց շրջանը:
  • Գերձայնային հետազոտություն (սոնոգրաֆիա). գերձայնային հետազոտությունն օգտագործում է ձայնային ալիքներ՝ ձեր կրծքագեղձերի պատկերներ ստանալու համար և հաճախ կատարվում է մամոգրաֆիայի հետ մեկտեղ: Եթե դուք 30 տարեկանից փոքր եք, կարող եք մամոգրաֆիայի փոխարեն անցնել գերձայնային հետազոտություն: Գերձայնային հետազոտությունն ավելի լավ է գնահատում ավելի երիտասարդ կնոջ կրծքագեղձի խիտ հյուսվածքը, որը կիպ լցված է բլթակներով, ծորաններով և շարակցական հյուսվածքով (ստրոմա): Գերաձայնային հետազոտությունը կարող է նաև օգնել ձեր բժշկին, որ հեղուկով լցված կիստաները տարբերակի պինդ զանգվածներից:
  • Բարակ ասեղային արտածծում (ասպիրացիա). կրծքագեղձի ուռուցքային գոյացության դեպքում, որը շատ նման է կիստային, ձեր բժիշկը կարող է փորձել բարակ ասեղային ասպիրացիա՝ տեսնելու, թե արդյոք տվյալ գոյացությունից կարող է դուրս հանվել (արտածծվել) հեղուկ: Այս օգտակար միջամտությունը կարելի է անել բժշկի կաբինետում: Բարակ ասեղային ասպիրացիան նաև կարող է դատարկել կիստան և վերացնել վերջինիս հետ կապված անհարմարավետության զգացումը:
  • Կրծքագեղձի բիոպսիա. եթե ախտորոշիչ մամոգրաֆիայի և գերձայնային հետազոտության պատասխանները նորմալ են, սակայն ձեր բժիշկը դեռևս մտահոգություններ ունի ձեր կրծքագեղձի գոյացության հետ կապված, ձեզ կարող է ուղեգրել կրծքագեղձի վիրաբույժի մոտ՝ որոշելու, թե արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է կրծքագեղձի վիրաբուժական բիոպսիա: Կրծքագեղձի բիոպսիան մանրադիտակային վերլուծության համար կրծքագեղձի հյուսվածքի փոքր նմուշ վերցնելու միջամտություն է: Եթե պատկերման հետազոտության ժամանակ հայտնաբերվում է կասկածելի շրջան, ձեր ռադիոլոգը կարող է խորհուրդ տալ կրծքագեղձի գերձայնային բիոպսիա կամ ստերեոտաքսիկ բիոպսիա, որն օգտագործում է մամոգրաֆիա՝ բիոպսիայի ճշգրիտ տեղը որոշելու համար:

Կարևոր է բժշկին զեկուցել ձեր կրծքագեղձի ցանկացած նոր կամ մշտական փոփոխության մասին, նույնիսկ եթե վերջին մեկ տարվա ընթացքում մամոգրաֆիայով ստացվել եք նորմալ պատասխան: Գրանցված փոփոխությունները գնահատելու համար ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել ախտորոշիչ մամոգրաֆիա կամ ուլտրաձայնային հետազոտություն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 12-07-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024