Skip to main content

Բարդություններ - Լեղապարկի քարեր

Լեղապարկի քարերը կարող են առաջացնել մի շարք բարդություններ, այդ թվում՝ նաև անհետաձգելի վիրաբուժական բուժում պահանջող։

  • Լեղապարկի բորբոքում (խոլեցիստիտ). լեղապարկի պարանոցում անշարժացած քարը կարող է առաջացնել լեղապարկի բորբոքում (խոլեցիստիտ): Սուր խոլեցիստիտն ընթանում է աջ թուլակողի ուժեղ ցավերով (լեղային խիթ) և ջերմությամբ:
  • Ընդհանուր լեղածորանի խցանում. քարերը կարող են խցանել այն խողովակները (ծորաններ), որոնցով լեղին լյարդից կամ լեղապարկից հոսում է բարակ աղի: Նման վիճակը կարող է առաջացնել սաստիկ ցավեր, դեղնուկ և լեղածորանների վարակ (խոլանգիտ):
  • Ենթաստամոքսային գեղձի (պանկրեաս) ծորանի խցանում. պանկրետիկ ծորանը գեղձից մինչև ընդհանուր լեղածորան (12-մատնյա աղուն միանալուց անմիջապես առաջ) ձգվող խողովակ է, որով արտազատվում են մարսողությանը մասնակցող պանկրեատիկ հյութերը։ Երբ պանկրեատիկ ծորանը խցանվում է լեղապարկի քարով, արտադրված պանկրեատիկ հյութը մնում է գեղձում՝ առաջացնելով ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում (պանկրեատիտ), իսկ ծանր դեպքերում՝ նաև քայքայում։ Սուր պանկրեատիտը բնորոշվում է որովայնի վերին հատվածից ձախ գոտևորող սուր ցավերով և սովորաբար պահանջում է հիվանդանոցային բուժում։
  • Լեղապարկի քաղցկեղ. լեղապարկի քարերի պատմությամբ մարդիկ ունեն լեղապարկի քաղցկեղի բարձրացած ռիսկ: Այնուամենայնիվ, լեղապարկի քաղցկեղը խիստ հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է, ուստի, նույնիսկ ռիսկի բարձրացման դեպքում հիվանդության հավանականությունը մնում է խիստ ցածր:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 29-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024